ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА 26.07.2023.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА – 26.07.2023. На …

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 26.07.2023.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ – 26.07.2023. На основу члана 99 став 1 Закона …

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу вишепородичних стамбено пословних објеката на к.п. бр. 2173, 2175/2 и 2175/3 КО Аранђеловац

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу вишепородичних стамбено пословних објеката на к.п. бр. 2173, 2175/2 и 2175/3 КО Аранђеловац

Јавни конкурс о попуни слободног радног места спровођењем јавног конкурса –  Помоћник вођења бирачког списка – 17.07.2023.

Решење – о попуни слободног радног места спровођењем јавног конкурса РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: __________/2023-01-4 Датум: 17.07.2023. …

Оглас -Јавни конкурс о попуни слободног радног места спровођењем јавног конкурса –  Управа – 17.07.2023.

КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Република Србија Општина Аранђеловац Општинска управа Број: 01 4 …

Оглас -Јавни конкурс о попуни слободног радног места спровођењем јавног конкурса –  Послови писарнице – 17.07.2023.

КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Република Србија Општина Аранђеловац Општинско правобранилаштво Број: ЈП 23/23 …

Јавни конкурс о попуни слободног радног места спровођењем јавног конкурса –  Послови писарнице – 17.07.2023.

Решење – о попуни слободног радног места спровођењем јавног конкурса РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО Број: ЈП 22/23 Датум: …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-СЗТР УНИВЕР ДИЗАЈН

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-СЗТР УНИВЕР ДИЗАЈН РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА …

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 12.07.2023.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Република Србија Општина АранђеловацОпштинска управа Број: 01 4 …