Појашњење конкурсне документације Јавна набавка – ЈН-09/22

Појашњење конкурсне документације Јавна набавка – Канцеларијски намештај и бела техника ЈН-09/22 Документа Јавне набавке можете погледати и преузети овде: …

Оглас – Обавештење о донетом решењу Бања Комерц Бекамент доо Аранђеловац

Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,ОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за имовинско-правне односе, урбанизам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек  за послове  заштите животне срединеБрој:501-4/2022-05Датум:21.02.2022   На основу чл. …

ЈУ – Урбанистички пројекат за изградњу угоститељског објекта на к.п.бр. 1855 К.О. Аранђеловац

Јавни увид – Урбанистички пројекат за изградњу угоститељског објекта на к.п.бр. 1855 К.О. Аранђеловац РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНСКА УПРАВАОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦОдељење за имовинско-правне …