Решење о додели средстава из буџета општине Аранђеловац за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Аранђеловац за 2023. годину.

Решење о додели средстава из буџета општине Аранђеловац за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на …

Одлука о расподели средстава за спровођење активности у области културе на територији општине Аранђеловац у 2023. години

Одлука о расподели средстава за спровођење активности у области културе на територији општине Аранђеловац у 2023. години Документ јавног конкурса …

Јавни позив за прикупљање писмених понуда – 16.03.2023.

Јавни позив за прикупљање писмених понуда са условима кредитирања за задуживање општине Аранђеловац на домаћем финансијском тржишту за финансирање капиталних …