На подручју општине Аранђеловац послује 512 привредних друштава и 1573 предузетничких радњи. У структури привредних друштава и предузетника доминирају прерађивачка индустрија и трговина док је у области прерађивачке индустрије најзаступљенија прерада у области неметала.

Ослонац привредних активности су ресурси ангажовани у стварању нове вредности и то материјални – минерална вода, мермер, глина… затим људски – квалификована радна снага и власници приватних компанија снажног предузетничког духа и туристички ресурси - на којима почива Буковичка бања у Аранђеловцу.

Поред ресурса које поседује, привредној атрактивности Општине Аранђеловац доприноси и централна позиција и повезаност са великим административним центрима (Београд 75км, Крагујевац 50км, Лазаревац  30км…) те својом позицијом у централном делу Србије покрива у кругу до 100 км 50% становништа Србије.

Најзначајнији привредни субјекти општине Аранђеловац су:

 • Књаз Милош а.д. – Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде www.knjaz.co.rs
 • Пештан д.о.о. – Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике www.pestan.net
 • Венчац а.д. - Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде www.vencac.rs
 • Бања Комерц д.о.о. – Фабрика за производњу материјала за завршне радове у грађевинарству www.bekament.com
 • Електропорцелан а.д.- Производња изолатора и изолационог прибора од керамике www.epa.co.rs
 • Стублина д.о.о. - Производња брава и окова  www.stublina.com
 • ''Елка'' Електрокерамика д.п. -  Производња електро керамике
 • Универзум  – Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине и трговина нафтним дериватима www.univerzum.co.rs
 • Буковичка бања а.д. – Туризам и угоститељство
 • NO-NO CLUB д.о.о. – огранак Аранђеловац - Производња одеће www.no-noclub.rs
 • ТРИ О д.о.о. – Трговина, штампарија www.tri-o.rs
 • Шумадија гранит – Сечење, обликовање и обрада камена www.sumadijagranit.com
 • Беаз плус д.о.о. - Сечење, обликовање и обрада камена
 • МПИ Победа а.д. – Производња хлеба, свежег пецива и колача
 • Greeny д.о.о. – Гајење и чување јабука www.greeny.co.rs
 • Техномонт д.о.о. - Производња котлова, пројектовање и инсталација грејања www.tehnomont.co.rs
Previous PostNext Post