Општа болница – одељења

 • Хирушко одељење
 • Хирушко-трауматолошки одсек
 • Интензивна нега и терапија
 • Интерно одељење
 • Неуролошки одсек
 • Дечије одељење
 • Гинеколошко-акушерско одељење
 • Радиолошко одељење
 • Трансфузиолошки одсек
 • Дијализни центар
 • Продужена нега

Дом здравља – службе

 • Општа медицина
 • Специјалистичке службе
 • Стоматолошка служба
 • Хитна медицинска помоћ
 • Хем служба
 • Медицина рада
 • Пнеумофтизиолошки одсек

Здравствени центар Аранђеловац
Краља Петра I бр. 62
34300 Аранђеловац
тел: 034/712-866

www.zcarandjelovac.org.rs

Previous PostNext Post