Развој пољопривреде представља један од приориритета економског, одрживог и руралног развоја општине Аранђеловац. Опредељеност ка развоју ове области изражена је и кроз подстицајне финансијске мере подршке овом сектору; Израђена је стратегија руралног развоја општине Аранђеловац а на основу приоритета Стратегије у области ратарске, воћарске и сточарске производње и руралног развоја израђен и усвојен Програм расподеле и коришћења подстицајних средства за развој пољопривреде у 2011. години. Програмом је опредељено иницијалних пет а затим додатних три милиона динара за спровођење програма, односно реализацију шест конкурса за расподелу подстицајних средстава за регистрована и активна пољопривредна газдинства и то:

  • Конкурс за субвенцију камате пољопривредних кредита - за развој пољопривреде и то у виду субвенције 70% камате краткорочних и дугорочних пољопривредних кредита.
  • Конкурс за подстицајна средства за уматичене јунице и краве - за генетско унапређење млечног говедарства и то у виду субвенције у износу од 10.000 рсд по уматиченом грлу јунице или краве, за произвођаче који поседују у власништву до 4 уматичена грла.
  • Конкурс за субвенцију за новонабављена уматичена говеда - за повећање сточног фонда и генетско унапређење млечног говедарства и то у виду субвенције у износу од 10.000 рсд за свако новонабављено уматичено грло говеда и то за категорију краве или стеоне јунице.
  • Конкурс за подстицајна средства за уматичене овце и двиске - за генетско унапређење овчарства и то у виду субвенције у износу од 2.500 рсд по уматиченом грлу овце или двиске.
  • Конкурс за подстицајна средства за уматичене лиценциране овнове - за генетско унапређење овчарства и то у виду субвенције у износу од 3.000 рсд по лиценцираном уматиченом мушком грлу – овну.
  • Конкурс за субвенционисање набавке садница високожбунасте боровнице - за унапређење воћарске производње и то у виду субвенционисања набавке садница високожбунасте боровнице у износу од 25% набавне цене саднице.

На конкурсима (чије текстове можете погледати  ОВДЕ) у трајању од три месеца, односно од 30. маја до 31. августа 2011. године примљено је укупно 286 захтева, и то у јуну 68, у јулу 74 и августу 144. У току је процес  теренске контроле захтева предатих у последњем месецу. Структура предатих захтева по конкурсима приказана је на наредном дијаграму.

Previous PostNext Post