Обавештење о додели појединачног уговора на основу оквирног споразума ЈН-12/21-2022

Обавештење о додели појединачног уговора на основу оквирног споразума – Јавна набавка -крпљење локалних путева и улица и одржавање путног …