Извештај о испитивању квалитета ваздуха на подручју општине Аранђеловац за 2023. годину

Мерење је извршено на основу захтева Општинске управе општине Аранђеловац бр. 400-2161/2023-05 од 18.08.2023.године и понуде бр. 72/23 од 22.08.2023.године да се изврши мерење квалитета амбијенталног ваздуха у животној средини праћењем концентрација укупних таложних материја УТМ из седиментатора, концентрације чађи, сумпор-диоксида, азотних оксида и суспендованих честица ПМ-10 на подручју општине Аранђеловац, екипа Института за јавно здравље Крагујевац је захтевани посао извршила у периоду од 07.09.2023.године до 10.01.2024.године са задатим мерним местима. 
Документа можете погледати и преузети овде:

Previous PostNext Post