Извештај о извршеном мерењу буке на територији општине Аранђеловац за 2023. годину

Мерење је извршено на основу захтева Општинске управе општине Аранђеловац бр. 400-2161/2023-05 и понуде бр. 72/23 од 22.08.2023.године да се изврши мерење буке на пет локација у дневном, вечерњем и ноћном термину, екипа Института за јавно здравље Крагујевац је захтевани посао извршила 11 и 12.10.2023.године на задатим мерним местима. 
Документа можете погледати и преузети овде:

Previous PostNext Post