Упитник о квалитету живота на територији града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац. 2022.

Упитник о квалитету живота на територији града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац. Град Крагујевац, у …

Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама ЈН-11/24 – 2

Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама – ЈН-11/24 бр 2 Документа можете погледати и преузети овде: Документа Јавне …

Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама ЈН-12/24

Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама – ЈН-12/24 Документа можете погледати и преузети овде: Документа Јавне набавке можете …

Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама ЈН-11/24

Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама – ЈН-11/24 Документа можете погледати и преузети овде: Документа Јавне набавке можете …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -“Солар I Даросава” 11.04.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ “Солар I Даросава” РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА …

Oбавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину -„Blue Woods“ д.о.о. Београд 10.04.2024

Oбавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину -„Blue Woods“ д.о.о. Београд РЕПУБЛИКА …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -„Тргошпед-Ћирић“ д.о.о. Аранђеловац 08.04.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -„Тргошпед-Ћирић“ д.о.о. Аранђеловац РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА …

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 05.04.2024

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ На основу члана 48. став 1. Одлуке о јавној својини …

ИЗВЕШТАЈ о раду Одељења за инспекциске послове за 2023. годину

Годишњи план рада грађевинске инспекције – 2022.
Годишњи план рада инспекције заштите животне средине – 2022.
Годишњи план рада комуналне инспекције – 2022.
Годишњи план рада просветне инспекције – 2022.
Годишњи план рада саобраћајне инспекције – 2022.

УП за урбанистичко – архитетектонски развој локације објекта за производњу електричне енергије-соларних електрана – ФЕП 01.04.2024

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко – архитетектонски развој локације објеката за производњу електричне енергије- соларних електрана „ФЕП“ и „БУКОВИК 1“ …

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за архитектонску разраду локације објекта за производњу електричне енергије-соларних електрана-ФЕП- и -БУКОВИК – у КО Буковик Општина Аранћеловац 29.03.2024

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за архитектонску разраду локације објекта за производњу електричне енергије-соларних електрана-ФЕП- и -БУКОВИК – у КО Буковик Општина Аранћеловац

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ – 2

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ – …