УРЕДБА О ФОРМИРАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ РЕГИСТРА И НАЧИНУ УПЛАТЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СВИМ ПУНОЛЕТНИМ ДРЖАВЉАНИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЦИЉУ СМАЊИВАЊА НЕГАТИВНИХ ЕФЕКАТА ПРОУЗРОКОВАНИХ ПАНДЕМИЈОМ БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CoV-2

УРЕДБУ О ФОРМИРАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ РЕГИСТРА И НАЧИНУ УПЛАТЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СВИМ ПУНОЛЕТНИМ ДРЖАВЉАНИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЦИЉУ СМАЊИВАЊА НЕГАТИВНИХ …

Инструкције и препоруке за рад привредних субјеката, фитнес центара , теретана, козметичких и фризерских салона

Инструкције и препоруке за рад привредних субјеката, фитнес центара , теретана, козметичких и фризерских салона Козметички и фризерски салони Теретане …

УРЕДБА O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ И ОБРТНА СРЕДСТВА У ОТЕЖАНИМ ЕКОНОМСКИМ УСЛОВИМА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CОV-2

У Р Е Д Б У МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

У Р Е Д Б А O ФИНАНСИЈСКOJ ПОДРШЦИ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА КРОЗ ОЛАКШАН ПРИСТУП КОРИШЋЕЊУ КРЕДИТА У ОТЕЖАНИМ ЕКОНОМСКИМ УСЛОВИМА УСЛЕД БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2

У Р Е Д Б У МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ П Р И Л О Г  МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ  ОВДЕ