ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ „Kњаз Милош“ А.Д. Аранђеловац – 092022

Република Србија ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек  за послове  заштите животне …

Коначна ранг листа крајњих корсника пројеката грађана – уградња соларних панела 2021

Коначна ранг листа крајњих корсника пројеката грађана за енергетску санацију породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије …

Оглас – Урбанистички пројекат за изградњу за изградњу фабрике за производњу сувих производа, на к.п.бр. 1101 и 3641/3, све из  К.О. Бања

Оглас – Урбанистички пројекат за изградњу фабрике за производњу сувих производа, на к.п.бр. 1101 и 3641/3, све из  К.О. Бања …

Оглас – Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта на к.п.бр. 2905 и 2906/1, све из  К.О. Аранђеловац

Оглас – Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта на к.п.бр. 2905 и 2906/1, све из  К.О. Аранђеловац РЕПУБЛИКА …

Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама 2 – ЈН-27/22

Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама – ЈН-27/22 Документа можете погледати и преузети овде: Документа Јавне набавке можете …

Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама – ЈН-27/22

Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама – ЈН-27/22 Документа можете погледати и преузети овде: Документа Јавне набавке можете …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ- Унион промет плус доо Аранђеловац 01.09.2022

Република Србија ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек  за послове  заштите животне …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ – A1-Srbija-Beograd – 11.08.2022

Република Србија ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек  за послове  заштите животне …