У његов састав ушле су дотадашње установе: Дом омладине, Дом културе у селу Партизани (Даросава) као и Радбички универзитет “Станислав Сремчевић-Црни” (основан 3.12.1956. године а са радом почео 6.12.1957. године).

Центар је основан у циљу обављања делатности из области културе и образовања изван мреже редовног школског система.

Две године по оснивању установа је реорганизована уз смањење броја запослених, одустајање од допунске делатности и опредељење да се разцијају основне, културне и образовне, функције.

Данас, Центар за културу и образовање општине Аранђеловац, са 22 запослена, своју делатност обавља у три објекта.

У Дворани “Парк” која располаже са 701 седиштем свакодневно се одвијају филмски, позоришни, концертни као и други програми усклађени са наменом објекта и природом делатности установе.

У Дому омладине (по потреби и у другим просторима) организују се трибине, етно-програми, Артотеке и слични програми, тачунајући издаваче и промотивне активности.

Центар за образовање, у саставу установе, бави се организовањем течајева и курсева. Најчешћи су течајеви информатике, страних језика и женски фризер.

У оквиру, или просторијама, центра одвијају се и друге активности које су усклађене са природом делатности и функцијама установе.

Previous PostNext Post