Одлуком о увођењу нове организационе целине у оквиру Одељења за привреду и друштвене делатности Општинске управе Аранђеловац и подршком Министарства за омладину и спорт РС Општина Аранђеловац се прикључила мрежи од преко 120 општина које преузимају активну улогу у активностима унапређење положаја младих на својој територији.

Задатак канцеларије за младе је спровођење националне стратегија за младе на локаланом нивоу као и креирање и спровођење локалне омладинске политике са следећим циљевима:

 • Подстицати младе да активно учествују у друштву;
 • Развијати сарадњу младих и  обезбеђивати услове за учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир,  а на основу потреба  младих и у партнерству са  младима;
 • Изграђивати систем информисања младих на свим нивоима и у свим областима;
 • Обезбеђивати остваривање права на једнаке  шансе  свих младих у друштву, а посебно младих који живе у тешким условима;
 • Подстицати и вредновати изузетна испољавања и постигнућа младих у различитим областима;
 • Унапређивати могућности за квалитетно провођење слободног времена младих;
 • Развијати отворени, делотворни, ефикасни и праведни систем формалног и неформалног образовања који је доступан свим младима и који је у складу са светским трендовима у образовању и  контекстом образовања у Републици Србији;
 • Подстицати и стимулисати све облике запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих;
 • Унапређивати безбедност младих;
 • Чувати и унапређивати здравље младих, смањивати ризике и водеће поремећаје здравља и развијати здравствену заштиту прилагођену младима;
 • Оснаживати младе за иницијативе и активности које су у складу са основним циљевима одрживог развоја и здраве животне средине.

Канцеларија за младе позива све младе, као и институције које баве младима, да се укључе у рад Канцеларије са својим предлозима, активностима, заједничким акцијама, идејама...

Млади су добродошли да поделе мишљење са нама, да се укључе у заједничке акције, да предложе мере унапређења свог положаја, да дају нове, креативне идеје из свих области живота малдих у Општини Аранђеловац.

Канцеларија за младе се налази у старој згради општине на градском тргу у канцеларији бр. 6 (лево крило приземља зграде), радно време од 7:30 до 15:30.  

Саветник канцеларије за младе - Ђорђе Прокић

e-mail: kancelarijazamlade@arandjelovac.rs

 

 Пројекат  ''Промоција почетка рада канцеларије за младе'', спроводи Општина Аранђеловац,
Финансира Министарство омладине и спорта, Република Србија.   

Previous PostNext Post