ИЗБОРИ 2018.г.


ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ


 

 •  1. Александар Вучић - Зато што волимо Аранђеловац - Српска напредна странка

 •  2. Народ за бољи Аранђеловац - Драган Јовановић (Српска радикална странка - др Војислав Шешељ, Народни слободарски покрет, Боља Србија)
 •  3 .Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије - Јединствена Србија - Драган Марковић Палма
 •  4. ИЗАБЕРИ АРАНЂЕЛОВАЦ - ГГ Изабери Аранђеловац
 •  5. ГГ Др Радосав Швабић-Прави пут
 •  6. "ЗАЈЕДНО ДО ПОБЕДЕ - ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, НАРОДНА СТРАНКА, НОВА СТРАНКА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА" - Слободан Јаредић

 

ОБРАСЦИ


 

 • ИЗЈАВА БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАДНИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У СО АРАНЂЕЛОВАЦ - ОБРАЗАЦ ОИ-АР-1/2018
 • ИЗЈАВА КОЈОМ СЕ ПРИХВАТА КАНДИДАТУРА ЗА ОДБОРНИКА СО АРАНЂЕЛОВАЦ - ОБРАЗАЦ ОИ-АР-2/2018
 • САГЛАСНОСТ НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА ПРИСТАЈЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СО АРАНЂЕЛОВАЦ - ОБРАЗАЦ ОИ-АР-3/2018
 • ПОТВРДА О ИЗБОРНОМ ПРАВУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА СО АРАНЂЕЛОВАЦ - ОБРАЗАЦ ОИ-АР-4/2018
 • ПОТВРДА О ПРЕБИВАЛИШТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА СО АР - ОБРАЗАЦ ОИ-АР-5/2018
 • ОВЛАШЋЕЊЕ ДА СЕ ПОДНЕСЕ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СО АРАНЂЕЛОВАЦ - ОБРАЗАЦ ОИ-АР-6/2018
 • ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СО АРАНЂЕЛОВАЦ - ОБРАЗАЦ ОИ-АР-7/2018
 • СПИСАК БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СО АРАНЂЕЛОВАЦ - ОБРАЗАЦ ОИ-АР-8/2018

 

ОДЛУКЕ, РЕШЕЊА, ЗАКЉУЧЦИ И ОБАВЕШТЕЊА


 

 • Решење о проглашењу изборне листе бр.1 - Александар Вучић-Зато што волимо Аранђеловац - Српска напредна странка
 • Решење о проглашењу изборне листе бр. 2 - Народ за бољи Аранђеловац - Драган Јовановић
 • Решење о проглашењу изборне листе бр. 3 - Ивица Дачић - СПС - ЈС - Драган Марковић Палма
 • Решење о проглашењу изборне листе бр. 4 -ИЗАБЕРИ АРАНЂЕЛОВАЦ - ГГ Изабери Аранђеловац
 • Решење о проглашењу изборне листе бр. 5 -  ГГ Др Радосав Швабић-Прави пут
 • Решење о проглашењу изборне листе бр. 6 -"ЗАЈЕДНО ДО ПОБЕДЕ - ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, НАРОДНА СТРАНКА, НОВА СТРАНКА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА" - Слободан Јаредић
 • Решење о одређивању бирачких места на територији општине Аранђеловац
 • РОКОВНИК
 • ОБАВЕШТЕЊЕ
 • Пример шаблона за попуњавање образца ОИ - АР-8 /2018 ради достављања у штампаном и дигиталном облику
 • Одлука о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу

--- Процентуални приказ стални састав б.о.

--- Шаблон за попуњавање сталног састава бирачких одбора

НАПОМЕНА: Шаблон за попуњавање сталног састава бирачких одбора попуњавати у складу са датом табелом искључиво ЋИРИЛИЧНИМ фонтом, уз могућност коришћења филтера по представницима одборничких група у С.О. Аранђеловац.

Попуњене образце са предвиђеним подацима доставити Општинској изборној комисији најкасније до 16.02.2018 у 24h. у електронској форми, као и у штампаном облику оверну од стране овлашћеног лица.

Особа за контакт у вези шаблона за попуњавање: Максимовић Раде ,  маил: rade@arandjelovac.rs  или на 064/8669-365

 • Одлука о објављивању укупног броја бирача
 •  Шаблон за попуњавање проширеногг састава бирачких одбора

НАПОМЕНА: Шаблон за проширени састав бирачких одбора попуњавају САМО представници проглашених изборних листа који су испунили право за проширени састав бирачких одбора у складу са датом табелом искључиво ЋИРИЛИЧНИМ фонтом,

Попуњени шаблон са предвиђеним подацима доставити Општинској изборној комисији најкасније до 26.02.2018 у 24h. у електронској форми, као и у штампаном облику оверену од стране овлашћеног лица предлагача, са претходном провером бирачког права за предложене чланове и заменике чланова бирачких одбора у проширеном саставу.

Особа за контакт у вези шаблона за попуњавање: Максимовић Раде ,  маил: rade@arandjelovac.rs  или на 064/8669-365

 • Решење о проглашењу ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
 • Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача
 • Закључак о констатацији немогућности утврђивања коначних резултата
 • Решење о поништавању и понављању избора на бирачком месту
 • Записник о раду ОИК - резултати гласања Б.М. 15 - поновљени избори
 • Записник о утврђивању коначних резултата избора за одборнике С.О. Аранђеловац
 • Одлука о додели мандата одборницима Скупштине општине Аранђеловац
Previous PostNext Post