Ђорђе Ризнић, дипл. правник.

Рођен у Аранђеловцу 1985. године. Основну и средњу школу завршио у родном граду, а високо образовање стекао на Правном факултету у Крагујевцу. Од 2016. године заснива стални радни однос у Општинској управи Аранђеловац, на пословима самосталног саветника за нормативнo-правне послове.

На седници Скупштине општине, одржаној 24. маја 2022. године, на предлог председника Скупштине већином гласова одборника изабран је за секретара Скупштине.

Контакт

Телефон: 034 713 886

Email: djordje.riznic@arandjelovac.rs

Previous PostNext Post