Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама ЈН-16/24

Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама – ЈН-16/24 Документа можете погледати и преузети овде: Документа Јавне набавке можете …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ за предузеће: „Blue Woods“ д.о.о. Београд 27.05.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ за предузеће: „Blue Woods“ …