Обавештење – О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ „ПЕШТАН“ ДОО 30.11.2022.

Република Србија ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе,урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек  за послове  заштите животне средине …