Решење о образовању комисије за пријем пријем једног приправника јавним конкурсом – 22.09.2023.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦОПШТИНСКА УПРАВА Број: 111-37/2023 -01-4Датум: 22.09.2023. годинеАРАНЂЕЛОВАЦ             На основу члана 4. став 8., члана 101. став …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -“УНИВЕРЗУМ ЦИГЛАНА” Д.О.О. БР. 501-58/2023-05

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -“УНИВЕРЗУМ ЦИГЛАНА” Д.О.О. БР. 501-58/2023-05 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ- Милован Вулићевић ПР Производња вина од грожђа Винарија Вулићевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ- Милован Вулићевић ПР Производња вина од грожђа …

Обавештење Министарства заштите животне средине, “Беаз-Плус” д.о.о. из Аранђеловца-захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину 08.09.2023.

Обавештење Министарства заштите животне средине, “Беаз-Плус” д.о.о. из Аранђеловца-захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ- УНИВЕРЗУМ ЦИГЛАНА ДОО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ- УНИВЕРЗУМ ЦИГЛАНА ДОО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ …