Oбавештење – Студија о процени утицаја на животну средину- Пештан д.о.о. Буковик

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек за послове заштите животне …

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – Винарија Венчац” д.о.о. Бања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек за послове заштите животне …

Јавни позив за прикупљање писмених понуда – 16.03.2023.

Јавни позив за прикупљање писмених понуда са условима кредитирања за задуживање општине Аранђеловац на домаћем финансијском тржишту за финансирање капиталних …

Јавна набавка – Одржавање локалних путева и улица и одржавање путног појаса ЈН-07/23

Јавна набавка – Одржавање локалних путева и улица и одржавање путног појаса ЈН-07/23 Документа Јавне набавке можете погледати и преузети …

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „Баумит“ д.о.о. на кат.парцели бр. 1101 КО Бања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек за послове заштите животне …

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „Пештан“ д.о.о. Буковик

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек за послове заштите животне …

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину “Vinarija Venčac” d.o.o. Бања, Аранђеловац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек за послове заштите животне …