Обавештење – О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ „ПЕШТАН“ ДОО 30.11.2022.

Република Србија ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе,урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек  за послове  заштите животне средине …

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ХОТЕЛА „ШУМАДИЈА“ – 23.11.2022

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ХОТЕЛА „ШУМАДИЈА“        Комплетну студију можете преузети …

Оглас – РЕШЕЊЕ САГЛАСНОСТИ  НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУБУКОВИЧКА БАЊА СТУБЛИНА 23.11.2022.

Република Србија ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе,урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек  за послове  заштите животне средине …