Обавештење о донетом Решењу МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ пројекта: експлоатације мермера из лежишта “Цанцар” на Венчацу код Аранђеловца 31.03.2023.

Обавештење о донетом Решењу МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ пројекта: експлоатације мермера из лежишта “Цанцар” на Венчацу код Аранђеловца  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – Баумит д.о.о. 31.03.2023.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек за послове заштите животне …