ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД за део нацрта Шесте Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Аранђеловац – за локацију 1. и локацију 4.

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД за део нацрта Шесте Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Аранђеловац – за локацију …