Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину “Vinarija Venčac” d.o.o. Бања, Аранђеловац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек за послове заштите животне …

 Јавни позив за доделу средстава талентованим ствараоцима у области науке, уметности, културе и спорта за 2023.годину.

 Јавни позив за доделу средстава талентованим ствараоцима у области науке, уметности, културе и спорта за 2023.годину. Комисија за подршку талентованим …

Јавни позив за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања – 14.02.2023.

Јавни позив за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРГОВАЧКОГ ЦЕНТРА НА К.П.БР. 1615/1, 1615/2 И 1618/4 СВЕ КО ВРБИЦА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТЗА ИЗГРАДЊУ ТРГОВАЧКОГ ЦЕНТРА НА К.П.БР. 1615/1, 1615/2 И 1618/4 СВЕ КО ВРБИЦА Комплетну документацију можете преузети овде: Документација