Јавни позив за прикупљање писмених понуда – 16.03.2023.

Јавни позив за прикупљање писмених понуда са условима кредитирања за задуживање општине Аранђеловац на домаћем финансијском тржишту за финансирање капиталних …

Јавна набавка – Одржавање локалних путева и улица и одржавање путног појаса ЈН-07/23

Јавна набавка – Одржавање локалних путева и улица и одржавање путног појаса ЈН-07/23 Документа Јавне набавке можете погледати и преузети …

 Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања на територији општине Аранђеловац за 2023. годину

 Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања на територији општине Аранђеловац за 2023. годину

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „Баумит“ д.о.о. на кат.парцели бр. 1101 КО Бања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек за послове заштите животне …

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „Пештан“ д.о.о. Буковик

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек за послове заштите животне …

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину “Vinarija Venčac” d.o.o. Бања, Аранђеловац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек за послове заштите животне …

 Јавни позив за доделу средстава талентованим ствараоцима у области науке, уметности, културе и спорта за 2023.годину.

 Јавни позив за доделу средстава талентованим ствараоцима у области науке, уметности, културе и спорта за 2023.годину. Комисија за подршку талентованим …