Обавештење – О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ „ПЕШТАН“ ДОО 30.11.2022.

Република Србија ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе,урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек  за послове  заштите животне средине …

Решење о потреби спровођења Јавног конкурса за пријем ПРИПРАВНИКА – 29.11.2022.

Решење о потреби спровођења Јавног конкурса за пријем ПРИПРАВНИКА – 29.11.2022. РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦОПШТИНСКА УПРАВАБрој: 01-4 111-14/2022Датум: 29.11.2022. годинеАРАНЂЕЛОВАЦ На …

Решење о попуни слободног радног места спровођењем јавног конкурса 28.11.2022.

Решење о попуни слободног радног места спровођењем јавног конкурса 28.11.2022. РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦОПШТИНСКА УПРАВАБрој: 111-11/2022-01-4Датум: 25.11.2022. годинеАРАНЂЕЛОВАЦ На основу члана …

Одлука о расписивању конкурса за реализацију Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике -24.11.2022

Одлука о расписивању конкурса за реализацију Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике рурарлног развоја општине Аранђеловац за …