ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА:

Милош Милинић – за ресор развоја привреде и предузетништва

Др Горан Благојевић – за ресор здравства

Др Ивко Николић – за ресор образовања

Марина Ивановић – за ресор буџет и финансије

Милан Чорлија – за ресор спорта и омладине

Душан Пешић – за ресор унапређења положаја пензионера

Слободан Ћировић – за ресор туризма

Previous PostNext Post