ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -“Солар I Даросава” 11.04.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ “Солар I Даросава” РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА …

Oбавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину -„Blue Woods“ д.о.о. Београд 10.04.2024

Oбавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину -„Blue Woods“ д.о.о. Београд РЕПУБЛИКА …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -„Тргошпед-Ћирић“ д.о.о. Аранђеловац 08.04.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -„Тргошпед-Ћирић“ д.о.о. Аранђеловац РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА …

УП за урбанистичко – архитетектонски развој локације објекта за производњу електричне енергије-соларних електрана – ФЕП 01.04.2024

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко – архитетектонски развој локације објеката за производњу електричне енергије- соларних електрана „ФЕП“ и „БУКОВИК 1“ …

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за архитектонску разраду локације објекта за производњу електричне енергије-соларних електрана-ФЕП- и -БУКОВИК – у КО Буковик Општина Аранћеловац 29.03.2024

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за архитектонску разраду локације објекта за производњу електричне енергије-соларних електрана-ФЕП- и -БУКОВИК – у КО Буковик Општина Аранћеловац

Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину – Изградња соларне електране „Солар I Даросава“ 21.03.2024

Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Изградња соларне електране „Солар I Даросава“ РЕПУБЛИКА …

Оглас УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ Су+П+3 НА К.П. БР. 5055 К.О. АРАНЂЕЛОВАЦ 18.03.2024

Оглас УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ Су+П+3 НА К.П. БР. 5055К.О. АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину „ТРГОШПЕД-ЋИРИЋ“ Д.О.О. Аранђеловац 18.03.2024

Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину „ТРГОШПЕД-ЋИРИЋ“ Д.О.О. Аранђеловац РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-ХЛАДЊАЧА-за-воће-са-прерадом-Blue-Woods-d.o.o.-Београд 12.03.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-Предузеће: ТП “ЗВЕЗДА” Д.О.О. АРАНЂЕЛОВАЦ 09.02.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-Предузеће: ТП “ЗВЕЗДА” Д.О.О. АРАНЂЕЛОВАЦ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА …

Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Blue Woods d.o.o. Beograd 21.02.2024

Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Blue Woods d.o.o. Beograd РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА …

Оглас за Јавну презентацију Урбанистички пројекат за реконструкцију и доградњу комплекса зелене пијаце у Аранђеловцу на кп бр 2003/10 КО Аранђеловац 09.02.2024

Оглас за Јавну презентацију Урбанистички пројекат за реконструкцију и доградњу комплекса зелене пијаце у Аранђеловцу на кп бр 2003/10 КО …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-Предузеће: ТП “ЗВЕЗДА” Д.О.О. АРАНЂЕЛОВАЦ 09.02.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-Предузеће: ТП “ЗВЕЗДА” Д.О.О. АРАНЂЕЛОВАЦ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА “Левак” д.о.о. Буковик

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА “Левак” д.о.о. Буковик РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ …