ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-„ПЕРНАДЕС ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ Д.О.О. Аранђеловац 04.07.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-„ПЕРНАДЕС ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ Д.О.О. Аранђеловац РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ …

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације објеката за производњу електричне енергије – соларних електрана „ФЕП“ и „БУКОВИК 1“ у КО Буковик – 01.07.2024

ОГЛАС Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације објеката за производњу електричне енергије – соларних електрана „ФЕП“ и „БУКОВИК 1“ у …

Оглас Урбанистички пројекат зa урбанистичко-архитектонску разраду локације објекта вишепородичног становања са пословањем у приземљу (маркет „ФОРТУНА“)- 21.06.2024

ОГЛАС Урбанистички пројекат зa урбанистичко-архитектонску разраду локације објекта вишепородичног становања са пословањем у приземљу (маркет „ФОРТУНА“),(потврда бр. 350-165/24-05 од 21.06.2024. …

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу Цркве Светог Великомученика Георгија на к.п. бр. 397/12 К.О. Мисача – 21.06.2024

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу Цркве Светог Великомученика Георгија на к.п. бр. 397/12 К.О. Мисача (потврда бр. 350-175-2024 од 20.06.2024. …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ за предузеће: „Blue Woods“ д.о.о. Београд 27.05.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ за предузеће: „Blue Woods“ …

Оглас УП за урбанистичко – архитектонску разраду локације објекта вишепородичног становања са ,,Фортуном“ – 08.05.2024

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко – архитектонску разраду локације објекта вишепородичног становања са ,,Фортуном“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -„Солар I Даросава“ 11.04.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ „Солар I Даросава“ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА …

Oбавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину -„Blue Woods“ д.о.о. Београд 10.04.2024

Oбавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину -„Blue Woods“ д.о.о. Београд РЕПУБЛИКА …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -„Тргошпед-Ћирић“ д.о.о. Аранђеловац 08.04.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -„Тргошпед-Ћирић“ д.о.о. Аранђеловац РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА …

УП за урбанистичко – архитетектонски развој локације објекта за производњу електричне енергије-соларних електрана – ФЕП 01.04.2024

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко – архитетектонски развој локације објеката за производњу електричне енергије- соларних електрана „ФЕП“ и „БУКОВИК 1“ …

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за архитектонску разраду локације објекта за производњу електричне енергије-соларних електрана-ФЕП- и -БУКОВИК – у КО Буковик Општина Аранћеловац 29.03.2024

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за архитектонску разраду локације објекта за производњу електричне енергије-соларних електрана-ФЕП- и -БУКОВИК – у КО Буковик Општина Аранћеловац

Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину – Изградња соларне електране „Солар I Даросава“ 21.03.2024

Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Изградња соларне електране „Солар I Даросава“ РЕПУБЛИКА …

Оглас УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ Су+П+3 НА К.П. БР. 5055 К.О. АРАНЂЕЛОВАЦ 18.03.2024

Оглас УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ Су+П+3 НА К.П. БР. 5055К.О. АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ