ОГЛАС

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације објеката за производњу електричне енергије – соларних електрана „ФЕП“ и „БУКОВИК 1“ у КО Буковик (општина Аранђеловац),
(потврда бр. 350-79/2024-05 од 28.06.2024. године)

Документацију можете видети и преузети на овом линку:

Previous PostNext Post