ЈКП Букуља се бави пружањем комуналних услуга житељима Аранђеловца и сеоских месних заједница, на територији општине, и то:

– производњом и санитарном контролом воде,
– одржавањем  и изградњом водоводне и канализационе мреже,
– пречишћавањем отпадних вода,
– чистоћом и хигијеном,
– одржавањем и организацијом пијаца,
– одржавањем и организацијом гробља на Рисовачи,
– одржавањем саобраћајница.

У свом саставу предузеће има и заједничке службе подељене на финансијско-комерцијални и општи сектор и службу унутрашњег техничког одржавања.

Управна зграда (администрације) се налази се у улици Бранислава Нушића број 1 уАранђеловцу, а остали објекти на територији града и општине.

Технички сектор

Технички сектор чине:

  • Радна јединица водовод и канализација,
  • Технички биро,
  • Нискоградња,
  • Радна јединица за производњу и санитарну контролу воде,
  • Радна јединица за пречишћавање отпадних вода,
  • Радне јединица чистоћа и јавна хигијена,
  • Радна јединица пијац,
  • Радна јединица гробље,
  • Радна јединица за унутрашње одржавање.

Финансијско-комерцијални сектор
Овај сектор се бави управљањем финансијским средствима у оквиру предузећа, што подразумева управљање новчаним приливима и одливима. Сектор послове обавља у складу са пословном политиком предузећа.
Ради правилне расподеле новчаних средстава неопходно је састављање периодичних планова новчаних токова, праћење извештаја о токовима као и анализа истих , да би се на прави начин предвидело коришћење новца у наредном периоду.

У оквиру планирања, потребна је израда плана који је везан за приходе и расходе на основу којих се саставља извештај на крају периода, затим планова везаних за отплаћивање краткорочних и дугорочних обавеза, као и планова везаних за пореске обавезе.

Службе у оквиру сектора су:
– фактурно-наплатна служба,
– служба набавке и
– књиговодство.
Стање на Вашем рачуну за комуналне услуге можете проверити преко сајта www.mоjiracuni.com . У одељку за ЈКП „Букуља“ унесете Вашу потрошачку шифру и добићете обавештење о тренутном задужењу и претходној уплати.

Општи сектор
Општи сектор се бави :
– разноврсним административним пословима,
– правном проблематиком,
– заступањем предузећа пред надлежним органима,
– општим пословима везаним за вођење кадровске евиденције,
– пословима из области безбедности и здравља на раду,
– пословима везаним за обезбеђење објекта и имовине …

Службе унутар сектора су:
– правна,
– кадровска,
– служба обезбеђења и заштите на раду,
– служба безбедности и здравља на раду.

Previous PostNext Post