Slider

Attribution: Aleksandar Lakic, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Орашац

Attribution: Ванилица, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Општина Аранђеловац
Старо здање

Copyright © 2020 Opština Aranđelovac. All Rights Reserved/Sva prava zaštićena

Attribution: Ванилица, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Црква Св. Петра и Павла
Сфинга скулптура Ивана Мештровића - Градски парк

Copyright © 2020 Opština Aranđelovac. All Rights Reserved/Sva prava zaštićena

Старо здање

Attribution: Ванилица, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ново здање

Attribution: Ванилица, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

previous arrow
next arrow
Slider

ИНФОРМАТОР

Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе ,,UNIVERZUM CIGLANA“ ДОО Аранђеловац

Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,ОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за имовинско-правне односе, урбанизам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек  за послове  заштите животне срединеБрој:501-20/2021-05Датум:22.04.2021.године На основу члана 69. …

Обавештење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Општинска управа општине Аранђеловац – Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, на основу члана 69. став 1. …

Одлука о додели уговора ЈН-14/21

Јавна набавка – Услуге телефоније и интернета ЈН-14/21 Документ Одлуке о додели уговора погледати и преузети овде: Документа Јавне набавке …

Јавна набавка камена за одржавање путева ЈН-16/21

Јавна набавка камена за одржавање путева ЈН-16/21 Документа Јавне набавке можете погледати и преузети овде:

Обавештење о закљученом уговору ЈН-09/21

Јавна набавка Израда пројекта објекта за децу ометене у развоју ЈН 09/21 Документ Обавештења можете погледати и преузети овде: Документа …

Обавештење о измени конкурсне документације ЈН-12/21

Јавна набавка крпљења локалних путева и улица и одржавање путног појаса ЈН-12/21 Документа измене Јавне набавке можете погледати и преузети …

Појашњење у вези Јавне набавке Рачунарска опрема и штампачи ЈН-15/21

Јавна Набавка – Рачунарска опрема и штампачи ЈН-15/21 Документа Одговора можете погледати и преузети овде: Документа Јавне набавке можете погледати …

Обавештење о донетом решењу PTR „PAPIRPLAST“ Аранђеловац

Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,ОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек  за послове  заштите животне срединеБрој:501-19/2021-05Датум:16.04.2021 На основу чл. 10. став …

Обавештење о поднетом захтеву „KARANTEKSTIL“ ДОО Аранђеловац

Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,ОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за имовинско-правне односе,урбанизам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек  за послове  заштите животне срединеБрој:501-23/2021-05Датум:16.04.2021           На основу чл. 10. …

Обавештење о донетом решењу „EKOPLEX“ ДОО Аранђеловац

Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,ОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек  за послове  заштите животне срединеБрој:501-12/2021-05Датум:16.04.2021             На основу чл. …

Јавна набавка – Бетонске цеви за путеве ЈН-17/21

Јавна набавка – Бетонске цеви за путеве ЈН-17/21 Документа Јавне набавке можете погледати и преузети овде:

Одговор на питање и измена конкурсне документације ЈН-12/21

Јавна набавка крпљења локалних путева и улица и одржавање путног појаса ЈН-12/21 Документа Јавне набавке можете погледати и преузети овде:

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН-08/21

Јавна набавка -Набавка, превоз и уградња камених материјала ЈН-08/21Документ Обавештења можете погледати и преузети овде:

Рани јавни увид у план детаљне регулације за изградњу Етно села у Горњој Трешњевици

Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац, на основу члана 50. став 1, члана …

Рани јавни увид у план детаљне регулације за изградњу туристичког комплекса у Горњој Трешњевици

Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац, на основу члана 50. став 1, члана …

Јавна набавка – Услуге телефоније и интернета ЈН-14/21

Јавна набавка – Услуге телефоније и интернета ЈН-14/21 Документа Јавне набавке можете погледати и преузети овде:

Јавна набавка – Рачунарска опрема и штампачи ЈН-15/21

Јавна набавка – Рачунарска опрема и штампачи ЈН-15/21 Документа Јавне набавке можете погледати и преузети овде:

Решење о додели средстава из буџета општине Аранђеловац за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Аранђеловац за 2018. годину.

Решење о додели средстава из буџета општине Аранђеловац за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на …

Јавни конкурс за избор пројеката у култури – 2021. год.

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09,13/16 и 30/16) и члана 10. Правилникa о начину, …

Јавна набавка – Jавни превоз ЈН-13/21

Јавна набавка – Јавни превоз ЈН-13/21 Документа Јавне набавке можете погледати и преузети овде:

НСЗ Конкурси – Обавештење

Нове огласе Националне службе за запошљавање можете погледати на овом линку или у тренутном прегледу огласа: Javni poziv poslodavcima za …

Одлука о додели уговора ЈН-11/21

Јавна набавка – Штампа решења за пореске послове Општине Аранђеловац ЈН-11/21Документ Одлуке о додели уговора погледати и преузети овде: Документа …

Наредба о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 од 04.04.2021

Наредбу о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 од 04.04.2021.год. можете преузети овде:Наредба о …

Јавна набавка крпљења локалних путева и улица и одржавање путног појаса ЈН-12/21

Јавна набавка крпљења локалних путева и улица и одржавање путног појаса ЈН-12/21 Документа Измене Јавне набавке од 16.04.2021. можете погледати …

Обавештење о поднетом захтеву PTR PAPIRPLAST Аранђеловац

Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,ОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за имовинско-правне односе,урбанизам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек  за послове  заштите животне срединеБрој:501-19/2021-05Датум:31.03.2021             На основу чл. …

Обавештење о поднетом захтеву ECOPLAST DOO Аранђеловац

Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,ОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек  за послове  заштите животне срединеБрој:501-12/2021-05Датум:30.03.2021               На основу …

Обавештење о закљученом уговору ЈН-04/21

Јавна набавка бензина ЈН-04/21Документ Обавештења можете погледати и преузети овде: Документа Јавне набавке можете погледати и преузети овде:

Одговори на питање о ЈН-11/21

Јавна набавка – Штампа решења за пореске послове Општине Аранђеловац ЈН-11/21Одговор можете погледати и преузети овде: Документа Јавне набавке можете …

Одлука о додели уговора ЈН-09/21

Јавна набавка – Израда пројекта за децу ометену у развоју ЈН-09/21Документ Одлуке о додели уговора погледати и преузети овде: Документа …

Одлука о обустави ЈН-10-21

Одлука о обустави Јавне Набавке – Камен за одржавање путева ЈН-10/21Одлуку о обустави можете преузети овде: Документа Јавне набавке можете …

Одлука о додели уговора ЈН-08/21

Јавна набавка – Набавка, превоз и уградња камених материјала ЈН-08/21Документ Одлуке о закључењу оквирног споразума можете погледати и преузети овде:

Наредба о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 – 21.03.2021

Наредбу о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 од 21.03.2021.год. можете преузети овде:Наредба о …

Јавна набавка Штампа решења за пореске послове Општине Аранђеловац ЈН-11/21

Јавна набавка Штампа решења за Одељење за пореске послове Општинскеуправе Аранђеловац ЈН-11/21 Документа Јавне набавке можете погледати и преузети овде:

Одлука о додели уговора ЈН 07-21

Јавна набавка израде пројекта и рушења стамбеног објекта у ул. Књаза Милоша бр. 28. број ЈН 07/21Документ Одлуке можете погледати …

Наредба о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 – 16.03.2021

Наредбу о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 од 16.03.2021.год. можете преузети овде:Наредба о …

Оснаживање жена из руралних средина Општине Аранђеловац у социјалном и предузетничком контексту – Радионица 1

  Драги суграђани и суграђанке, можемо вам најавити и прву у низу радионица са становницама села у нашој општини – …

Оснаживање жена из руралних средина Општине Аранђеловац у социјалном и предузетничком контексту

  Драги суграђани и суграђанке, са задовољством вас обавештавамо да је за потребе промоције и веће видљивости нашег пројекта званично …

Одлука о додели уговора ЈН 03/21

Јавна набавка канцеларијског материјалаДокумент Одлуке и Обавештења можете погледати и преузети овде:

Оглас Јавна презентација урбанистичког пројекта грађевинског комплекса на к.п. бр. 991/22 и 991/43 К.О. Аранђеловац

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука …

Наредба о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19

Наредбу о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 можете преузети овде:Наредба о радном времену …

Одговор на захтев за приступ информацијама – ЕЦ „Станиште“ Вршац

Од: Ekoloski centar Staniste <stanisteec@gmail.com>Date: пет, 12. мар 2021. у 00:48Subject: Одговор на захтев за приступ информацијамаTo: <nacelnik@arandjelovac.rs> Поштовани г. Петронијевићу.Припремамо жалбе …

Информатор о раду Општине Аранђеловац – март 2021

Информатор о раду Општине Аранђеловац можете преузети овде:   Извод из Информатора ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ www.arandjelovac.rs   ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ …

Одлука о обустави ЈН-06-21

Одлука о обустави Јавне Набавке –  Штампа решења за пореско ЈН 06/21Одлуку о обустави можете преузети овде: Документа Јавне набавке …

Службени гласник бр. 1 2021

Службени гласник бр 1.  можете преузети овде:

ЈАВНИ УВИД у план детаљне регулације за експлоатацију кречњака- лежиште „ВИС“ – Босута

Јавни увид у план детаљне регулације за експлоатацију кречњака као техничко грађевинског камена на лежишту „Вис“  у селу Босута код Аранђеловца са извештајем …

Уредба о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

Уредба о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 можете преузети овде:

Јавна набавка камена за одржавање путева ЈН 10-21

Јавна набавка камена за одржавање путева ЈН-10/21 Документа Јавне набавке можете погледати и преузети овде:

Одлука о расподели средстава за спровођење активности удружења грађана у 2021. години

Одлука о расподели средстава за спровођење активности удружења грађана у 2021. години Документ Одлуке можете погледати и преузети овде:

Одлука о расподели средстава за спровођење активности у области културе у 2021. години

Одлука о расподели средстава за спровођење активности у области културе у 2021. години Документ Одлуке можете погледати и преузети овде:

Одлука о додели уговора ЈН-01-21

Јавна набавка бензина за потребе председника општине ЈН-01-21Одлуку о додели уговора можете преузети овде: Документа Јавне набавке можете погледати и …

Јавна набавка ЈН-09/21

Јавна набавка израда пројекта објекта за децу ометене у развоју ЈН-09/21 Документа Јавне набавке можете погледати и преузети овде: Конкурсна …

Јавна набавка ЈН 07-21

Јавна набавка израде пројекта и рушења стамбеног објекта у ул. Књаза Милоша бр. 28. број ЈН 07/21 Документа Јавне набавке …

Други јавни конкурс за удружења грађана у 2021. години

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРСЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ Документа …

Одлука о додели уговора ЈН-04-21

Јавна набавка бензина ЈН-04-21Одлуку о додели уговора можете преузети овде: Документа Јавне набавке можете погледати и преузети овде:

Одлука о додели уговора ЈН-02-21

Јавна набавка Израда пројектно техничке документације за реконструкцију гимназије „Милош Савковић“ и реконструкцију и доградњу ОШ „Милош Обреновић“Одлуку о додели …

Јавни позив – Штампа решења за пореско ЈН-06-21

Јавна позив за Штампа решења за пореско ЈН 06/21 Документа Јавног позива можете погледати и преузети овде:

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места ОУ општине Аранђеловац

Документ јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места – Комунални инспектор, можете погледати и преузети овде:

Оглас Јавна презентација урбанистичког пројекта

ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУУРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ПО+ПР+4, НА К.П. БР. 2901 и 2902 К.О. АРАНЂЕЛОВАЦ. На јавну презентацију …

Јавни позив спортским организацијама – предлози 01.02. – 30.06.2021

Јавни позив спортским организацијама да доставе предлоге за финансирање/суфинансирање посебних програма коришћења термина за тренирање учесницима у систему спорта у …

Уредба и програм директних давања из буџета за 2021. годину

Уредба и програм директних давања из буџета за 2021 годину. Документ уредбе и програм можете погледати и преузети овде:

Јавна набавка природног гаса

Јавна набавка природног гаса Документа Јавне набавке можете погледати и преузети овде:

Одлука о додели уговора

Јавна набавка одржавања рачунараОдлуку о додели уговора можете преузети овде: Јавна набавка одржавања рачунара Документа Јавне набавке можете погледати и …

Јавни позив за доделу средстава – наука, уметност и култура за 2021. годину

Комисија за талентоване ствараоце општине Аранђеловац расписује Јавни позив за доделу средстава талентованим ствараоцима у области науке, уметности и културе …

Јавна набавка бензина за потребе председника општине ЈН-01-21

Јавна набавка бензина за потребе председника општине ЈН-01-21 Документа Јавне набавке можете погледати и преузети овде:

Јавна набавка бензина ЈН-04-21

Јавна набавка бензина ЈН-04-21 Документа Јавне набавке можете погледати и преузети овде:

Јавна набавка канцеларијског материјала ЈН 03-21

Јавна набавка канцеларијског материјала Документа Јавне набавке можете погледати и преузети овде: Јавни позив – PDF Конкурсна документација за понуђача …

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију гимназије „Милош Савковић“ и реконструкцију и доградњу ОШ „Милош Обреновић“ ЈН-02/21

Јавна набавка – Израда пројектно техничке документације за реконструкцију гимназије „Милош Савковић“ и реконструкцију и доградњу ОШ „Милош Обреновић“ ЈН-02/21 …

Јавна набавка одржавања рачунара

Јавна набавка одржавања рачунара Документа Јавне набавке можете погледати и преузети овде: Конкурсна документација за понуђача

Јавни оглас за запослење – Архива

Документ јавног огласа за запошљавање можете погледати и преузети овде: Решење о попуни – PDF Јавни оглас за запошљавање – …

Одлука – Одобрењу програма у области спорта за 2021. годину

Одлука – Одобрење програма у области спорта за 2021. годину Документ Одлуке можете погледати и преузети овде: Одлука 4 – …

Одлука – Одређивање висине средстава за реализацију годишњих програма у 2021. години

Одлука Одређивање висине средстава за реализацију годишњих програма у 2021 години Документ Одлуке можете погледати и преузети овде: Одлука 3 …

Одлука – Средстава за функционисање савеза и других облика спортског удруживања 2021. години

Одлука о одређивању висине средстава за функционисање Савеза и других облика спортског удруживања на територији Општине Аранђеловац у 2021. години …

Одлука – Средстава за реализацију годишњих програма организација у области спорта 2021. години

Одлука о одређивању висине средстава за реализацију годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији Општине Аранђеловац које …

Јавни конкурс за избор пројеката у области културе у 2021. години

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ …

Јавни позив за доделу средстава за програме и пројекте удружења грађана у 2021. години

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ Документа …

Службени Гласник бр. 9-18.12.2020

Документ Службеног Гласника бр. 9-18.12.2020 можете погледати и преузети овде: Службени Гласник бр. 9-18.12.2020

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 29.12.2020

Документ јавног огласа за запошљавање можете погледати и преузети овде: Решење о попуни радног места од 22.12.2020 – PDF ЈАВНИ …

Захтев за надокнаду штете комисији за ујед паса непознатог власника

Документ Захтева можете погледати и преузети овде: Захтев ујед паса – MS WORD Захтев ујед паса – PDF

ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу непокретности 06-827-2020-01-2

Документ огласа можете погледати и преузети овде: Јавни оглас о отуђењу непокретности бр. 06-827-2020-01-2 од 17-12-2020

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2021 годину

Документ Одлуке о буџету за 2021 годину можете погледати и преузети овде: Одлука о буџету општине Аранђеловац за 2021. годину

ПОРЕСКЕ ОДЛУКЕ ЗА 2021 годину

Документа пореских одлука за 2021 годину можете погледати и преузети овде: СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 2021 Зоне 2021 Стопа амортизације …

ИСПРАВКА ОГЛАСА O ПОНОВЉЕНOM ЈАВНOM УВИДУ У ДЕО НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ У АРАНЂЕЛОВЦУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ИСПРАВКА  ОГЛАСА O ПОНОВЉЕНOM ЈАВНOM УВИДУ  У ДЕО НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ У АРАНЂЕЛОВЦУ …

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ   Документ можете преузети или погледати кликом на ЛИНК

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД ЗА ДЕО НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ У АРАНЂЕЛОВЦУ

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД ЗА ДЕО НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ У АРАНЂЕЛОВЦУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О …

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ Документацију можете преузети на линковима испод I Prijava 2020 2021 (1) …

Решење Оливера Николић

Решење 87-1201-18 Решење 217-7594-19-1

ОДЛУКЕ ПОРЕСКОГ ОДЕЉЕЊА

Одлуке можете преузети или погледати на линковима испод Зоне 2021 Коефицијенти за непокретности 2021 Неизграђено грађевинско 2021 Просечна цена квадратног …

Решење 217-10767/2019-1 Јела Јовановић

Решење можете преузети ОВДЕ

Решење 01-87-1190/18 Пантелић Милош

Решење можете преузети ОВДЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ГРОБЉЕ У СЕОСКОМ НАСЕЉУ ДАРОСАВА“

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ГРОБЉЕ У СЕОСКОМ НАСЕЉУ ДАРОСАВА“ Документацију можете погледати на линковима испод OGLAS RJU Groblje Darosava, oktobar 2020 …

Оглас за други круг давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Оглас за други круг давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини Документацију можете преузети на линковима испод Формулар за …

ЈАВНА НАБАВКА ИЗГРАДЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ДАРОСАВИ, ЈН 30/20

ЈАВНА НАБАВКА ИЗГРАДЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ДАРОСАВИ, ЈН 30/20 Јавни позив можете преузети ОВДЕ Одлуку о додели уговора можете преузети …

Решење о додели средстава из буџета општине Аранђеловац за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Аранђеловац за 2020. годину.

Решење о додели средстава из буџета општине Аранђеловац за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на …

Интервју Председника општине 13.10.2020.

Јавни конкурси

Јавни конкурси Детаљније можете погледати на линковима испод Пријавни образац Образац извештаја о реализацији пројекта Konkurs – JKP Zelenilo Захтев …

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за третман – складиштење неопасног отпада

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за третман – складиштење неопасног отпада Детаљније можете прочитати ОВДЕ

Рани јавни увид ПДР каменолом ВИС

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за експлоатацију кречњака као техничко грађевинског камена на лежишту „ВИС“ у селу Босута код Аранђеловца. Tekst- Rani …

КОНКУРСИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

КОНКУРСИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ Документацију можете порглрдати или преузети на линкове испод Конкурс Суфинансирање камате Подршка осигурања Набавка квалитетних приплодних грла …

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Аранђеловац у 2020 години.

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине …

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде можете погледати ОВДЕ

Јавна набавка електричне енергије за потребе јавне расвете ЈН 29/20

Јавна набавка електричне енергије за потребе јавне расвете ЈН 29/20 Конкурсна документација за понуђача се може преузети ОВДЕ Одлуку о …

Позив за закључење сарадње – приватне предшколске установе

Позив за закључење сарадње – приватне предшколске установе Позив можете погледати или преузети Позив за закључење сарадње, приватним предшколским установама

Јавна набавка гасне котларнице – замена котлова ЈН 28/2020

Јавна набавка гасне котларнице – замена котлова ЈН 28/2020 Јавни позив можете преузети или погледати овде: ЈАВНИ ПОЗИВ Конкурсну документацију …

РАСПИСИВАЊE ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ

РАСПИСИВАЊE ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ Детаљније можете …

Од данас грађани Аранђеловца Решења о утврђеном порезу на имовину добијају у електронско сандуче на Порталу еУправа

Од данас грађани Аранђеловца Решења о утврђеном порезу на имовину добијају у електронско сандуче на Порталу еУправа Више о томе …

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ „МОЈА ПРВА ПЛАТА“

                                        …

Јавни оглас за отуђење непокретности у јавној својини општине Аранђеловац путем прикупљања писмених понуда

Јавни оглас за отуђење непокретности у јавној својини општине Аранђеловац путем прикупљања писмених понуда Документацију можете преузети ОВДЕ

Јавни позив за подношење захтева за коришћење повластица у јавном превозу

Јавни позив за подношење захтева за коришћење повластица у јавном превозу Јавни позив изјава ОБРАЗАЦ 1- превоз захтев

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ РОМСКОГ ДОМА, ЈН 21/20

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ РОМСКОГ ДОМА, ЈН 21/20 Конкурсна документација Јавни позив Измена конкурсне документације Обавештење о продужетку рока …

Службени гласник бр. 3 2020

Службени гласник бр 3.  можете преузети овде:

Јавни позив спортским организацијама

Јавни позив спортским организацијама Документацију можете преузети ОВДЕ    

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE за к.п. бр. 1953 К.О. Аранђеловац

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE за к.п. бр. 1953 К.О. Аранђеловац oglas Gibli tekst_UP_Gibli 0 Glavna sveska 1 Projekat arhitekture 1.dispozicija 2.k.t.p …

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA ИЗМЕНЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA ИЗМЕНЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА Oglas Stanic NM – IZMENA TEKST_ UP_STANIC-IZMENA IDEJNO REŠENJE 1.1_Izvod iz PGR …

Наредба штаба за ванредне ситуације 24.07.2020

У циљу спречавања ширења заразне болести изазване вирусом COVID-19, Општински штаб за ванредне ситуације општине Аранђеловац на седници одржаној 24.7.2020. …

Јавна набавка изградње прихватилишта за животиње ЈН 27/20

Јавна набавка изградње прихватилишта за животиње Позив можете погледати или преузети ОВДЕ Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ Одговор на питање …

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ У АРАНЂЕЛОВЦУ

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ У АРАНЂЕЛОВЦУ OGLAS za javni uvid PDR …

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ РСК СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ РСК СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ Конкурс расписује Фондација „Ана и Владе Дивац“ која има Дивац омладински …

ЈАВНА НАБАВКА ИЗГРАДЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ДАРОСАВИ, ЈН 26/20

ЈАВНА НАБАВКА ИЗГРАДЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ДАРОСАВИ, ЈН 26/20 KD balon Darosava 2 poziv balon darosava 2020 2 измена конкурсне …

Јавна набавка зимског одржавања локалних путева, ЈН 25/20

Јавна набавка зимског одржавања локалних путева, ЈН 25/20 KD zimska sluzba Poziv zimska služba Odluka o dodeli ugovora Обавештење о …

Измена плана јавних набавки 30.06.2020

Измена плана јавних набавки 30.06.2020 План набавки можете погледати ОВДЕ

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу високонапонског вода за увођење постојећег ДВ 110kV бр.123/2 ТС Аранђеловац – ТС Топола у ТС Аранђеловац 2

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу високонапонског вода за увођење постојећег ДВ 110kV бр.123/2 ТС Аранђеловац – …

З А К Љ У Ч А К Општинског штаба за ванредне ситуације општине Аранђеловац 03.07.2020

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Бр. 82-1- 87 /2020 Дана: 03.07.2020.године АРАНЂЕЛОВАЦ   На основу члана 43. …

Јавни позив за субвенције – ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ

Јавни позив за субвенције – ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ Конкурсну документацију можете преузети кликом на линкове испод Конкурс осигурање 2020 Конкурс мелиоративне мере …

Набавка соли за зимску службу ЈН 24/20

Набавка соли за зимску службу Документацију можете преузети на линкове испод KD So 20 Poziv za so 20 Одлука о …

Измена плана јавних набавки за 2020. год

Измена плана јавних набавки за 2020. год План набавки можете погледати ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за третман – складиштење неопасног отпада од стране „ЕКОТАНЕ“ ДОО из Београда.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за третман – складиштење неопасног отпада од стране „ЕКОТАНЕ“ ДОО из Београда. ОБАВЕШТЕЊЕ …

Јавна набавка зрна

Јавна набавка зрна KD zrno Poziv za zrno Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка реконструкције крова вртића „Дуга“

Јавна набавка реконструкције крова вртића „Дуга“ KD vrtic Duga Poziv za vrtic Duga Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Појашњење …

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ Општинско веће општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр. 10., 34 300 Аранђеловац оглашава отуђење грађевинског земљишта из јавне својине …

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НОВЧАНУ НАГРАДУ ЗА ИЗУЗЕТНО СТВАРАЛАШТВО ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ АРАНЂЕЛОВАЦ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НОВЧАНУ НАГРАДУ ЗА ИЗУЗЕТНО СТВАРАЛАШТВО ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ АРАНЂЕЛОВАЦ Документацију можете погледати или преузети кликом на …

КРЕДИТИ ЗА ЛИКВИДНОСТ COVID -19 ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЉСТВО И ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ

КРЕДИТИ ЗА ЛИКВИДНОСТ COVID -19 ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЉСТВО И ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ Документ можете преузети ОВДЕ

Јавна набавка услуге штампања решења за пореско одељење

Јавна набавка услуге штампања решења за пореско одељење Poziv za poreska resenja KD poresko resenje Обавештење о продужету рока за …

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE на к.п. бр. 2072, 2074 и 2075, све из К.О. Аранђеловац – вишепородични стамбено-пословни објекат –

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE на к.п. бр. 2072, 2074 и 2075, све из К.О. Аранђеловац – вишепородични стамбено-пословни објекат – oglas …

ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ДЕО ПОДЦЕЛИНЕ 1.2.

ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ДЕО ПОДЦЕЛИНЕ 1.2. Детаљну документацију можете …

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНО ПОВЕЗИВАЊЕ КОПОВА НА ВЕНЧАЦУ

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА ИНФРАСТРУКТУРНО ПОВЕЗИВАЊЕ КОПОВА НА ВЕНЧАЦУ Детаљну документацију можете погледати кликом на линкове …

ТРЕЋИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

ТРЕЋИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2020. …

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда у поступку јавне набавке система заузетости паркинг места, ЈН 30/19

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда у поступку јавне набавке система заузетости паркинг места, ЈН 30/19 Obavestenje o produzetku …

Обавештење организацијама у вези спорта

Обавештење организацијама на поручју општине Аранђеловац о финансирању/суфинансирању пројеката у области спорта Obavestenje sport

Службени гласник бр. 2 2020

Службени гласник бр 2.  можете преузети овде:

И Н С Т Р У К Ц И Ј A О НАЧИНУ ИСПЛАТЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПУНОЛЕТНИМ ДРЖАВЉАНИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ С ПОСЕБНИХ НАМЕНСКИХ РАЧУНА

И Н С Т Р У К Ц И Ј A О НАЧИНУ ИСПЛАТЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПУНОЛЕТНИМ ДРЖАВЉАНИМА РЕПУБЛИКЕ …

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА МЕМОРИЈАЛНИ ПАРК „РИСОВАЧА ПЕЋИНА“ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА МЕМОРИЈАЛНИ ПАРК „РИСОВАЧА ПЕЋИНА“ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ   …

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТЕС „СВИНЧИНЕ 2“ У БАЊИ КОД АРАНЂЕЛОВЦА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТЕС „СВИНЧИНЕ 2“ У БАЊИ КОД АРАНЂЕЛОВЦА 1_Geodetska podloga sa granicom 2_Plan namene sa pravilima gradjenja …

Измена плана јавних набавки за 2020. год

План набавки можете погледати ОВДЕ

Изградња стаза у парку ЈН 20/20

Изградња стаза у парку ЈН 20/20 Позив  за подношење понуда у поступку јавне набавке изградњe стаза у парку, ЈН 20/20 …

Одлука о додели уговора ЈН 19/20 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Одлуку можете погледати овде Обавештење о закљученом уговору можете погледати овде

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ За јавну набавку канализационих цеви и водоводног материјала, ЈН 07/20 Партија бр.1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ можете погледати ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку радови на асфалтирању улица у граду и локалних путева, ЈН 01/20 ПАРТИЈА БР.1 – Асфалтирање улица у граду

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ можете погледати ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ За јавну набавку канализационих цеви и водоводног материјала, ЈН 07/20 Партија бр.2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ можете погледати ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗАКАЗАНИХ ЗА 21.06.2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Захтев за промену намене пољопривредног земљишта

Захтев за промену намене пољопривредног земљишта можете преузети овде Контакт особа: Дејан Росић 0648669222

Захтев за категоризацију

Захтев за категоризацију можете преузети овде Контакт особа: Горан Филиповић 064 8669122  

ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ДЕО ПОДЦЕЛИНЕ 1.2.

ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ДЕО ПОДЦЕЛИНЕ 1.2.   OGLAS ZA RJU …

Ред вожње од 11.05.2020

Ред вожње од 11.05.2020 можете преузети  овде

Скупштина Србије укинула ванредно стање

Скупштина Србије укинула ванредно стање Народна скупштина Републике Србије укинула је ванредно стање, које је уведено 15. марта због епидемије …

Важно обавештење 01.05.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештавају се трговци да могу организовати рад трговинских објеката за …

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда ЈН 19/20

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда ЈН 19/20 погледајте овде

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ Контакт особа: Мирјана Тодоровић 065-5826273

Обавештење о наплати паркинг-a

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   Поштовани суграђани, обавештавамо Вас да наплата паркинга поново почиње …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РАДА СА КОРИСНИЦИМА Библиотека

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Уважавајући Препоруку Министарства културе и информисања Републике Србије, и уз …

УРЕДБА О ФОРМИРАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ РЕГИСТРА И НАЧИНУ УПЛАТЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СВИМ ПУНОЛЕТНИМ ДРЖАВЉАНИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЦИЉУ СМАЊИВАЊА НЕГАТИВНИХ ЕФЕКАТА ПРОУЗРОКОВАНИХ ПАНДЕМИЈОМ БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CoV-2

УРЕДБУ О ФОРМИРАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ РЕГИСТРА И НАЧИНУ УПЛАТЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СВИМ ПУНОЛЕТНИМ ДРЖАВЉАНИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЦИЉУ СМАЊИВАЊА НЕГАТИВНИХ …

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Почетак рада музеја у Аранђеловцу

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   Уважавајући Препоруку Министарства културе и информисања Републике Србије, од …

Обавештење у вези дозвола за кретање током празника

Обавештење можете погледати кликом на линк Обавештење

Инструкције и препоруке за рад привредних субјеката, фитнес центара , теретана, козметичких и фризерских салона

Инструкције и препоруке за рад привредних субјеката, фитнес центара , теретана, козметичких и фризерских салона Козметички и фризерски салони Теретане …

ЈАВНА НАБАВКА ОДРЖАВАЊА ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЈН 18/20

ЈАВНА НАБАВКА ОДРЖАВАЊА ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЈН 18/20 Документацију можете преузети кликом на линкове испод Priprema KD vertikalna signalizacija Poziv za …

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE на к.п. бр. 12/2, 12/3 и 12/4 КО Врбица – дом за стара лица –

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE на к.п. бр. 12/2, 12/3 и 12/4 КО Врбица – дом за стара лица – oglas_dom za …

Обавештење о обустави јавне набавке изградње фискултурне сале у Даросави ЈН 09/20

Обавештење можете преузети ОВДЕ

УРЕДБА O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ И ОБРТНА СРЕДСТВА У ОТЕЖАНИМ ЕКОНОМСКИМ УСЛОВИМА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CОV-2

У Р Е Д Б У МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

У Р Е Д Б А O ФИНАНСИЈСКOJ ПОДРШЦИ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА КРОЗ ОЛАКШАН ПРИСТУП КОРИШЋЕЊУ КРЕДИТА У ОТЕЖАНИМ ЕКОНОМСКИМ УСЛОВИМА УСЛЕД БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2

У Р Е Д Б У МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ П Р И Л О Г  МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ  ОВДЕ

У Р Е Д Б А О УТВРЂИВАЊУ ГАРАНТНЕ ШЕМЕ КАО МЕРА ПОДРШКЕ ПРИВРЕДИ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ПАНДЕМИЈЕ БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CоV-2

У Р Е Д Б У МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

У Р Е Д Б А О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА У ЦИЉУ УБЛАЖАВАЊА ПОСЛЕДИЦА НАСТАЛИХ УСЛЕД БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2

У Р Е Д Б У МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ  

Радно време од 21.04.2020 године

Ограничавање радног времена са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања може се вршити по следећем принципу:   Понедељак …

Родитељски додатак

Образце можете преузети кликом на линкове испод Potrebna dokumenta roditeljski dodatak Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak ЗАХТЕВ ЗА …

ПОРОДИЉСКО

Образце можете преузети кликом на линкове испод ЗАХТЕВ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ДЕТЕТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО …

Појашњење конкурсне документације ЈН 19/20

Појашњење конкурсне документације ЈН 19/20 Pojasnjenje za horizontalnu signalizaciju

Одлука о додели уговора ЈН 15/20

Одлука о додели уговора ЈН 15/20 odluka o dodeli ugovora PDR groblje Darosava Oдлука о закљученом уговору obaveštenje o zaključenom …

КРЕДИТИ ЗА ЛИКВИДНОСТ COVID-19

Кредити за ликвидност COVID 19 Више о кредитима за ликвидност можете погледати на сајту фонда за развој или кликом на …

УРЕДБУ О ИСПРАВАМА КОЈЕ МОРАЈУ ДА ПРАТЕ РОБУ У ПРЕВОЗУ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, Влада, уз супотпис председника Републике, доноси   УРЕДБУ О ИСПРАВАМА КОЈЕ …

Ограничавање радног времена са потрошачима у малопродајним објектима

Ограничавање радног времена са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања може се вршити по следећем принципу:   Четвртак …

Информатор о раду Општине Аранђеловац – Архива

Информаторе о раду Општине Аранђеловац можете преузети овде: Извод из Информатора – 2021 ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ www.arandjelovac.rs   ИНФОРМАТОР О РАДУ …

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – за власнике трговинских објеката

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – за власнике трговинских објеката   Закључком Штаба за ванредне ситуације од 14.04.2020. године одређено је да радно …

РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА

Ограничавање радног времена са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања може се вршити по следећем принципу: Од Утотрка …

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Погледајте или преузмите документ Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim Uredba o uslovima i kriterijumima Uredba o postupku za izdavanje …

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА КРЕДИТА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ

Погледајте или преумите документ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДЕЛИ ПАКЕТА ПОДРШКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДЕЛИ ПАКЕТА ПОДРШКЕ Обавештавамо све пензионере чија су примања мања од 30.000,00 динара, да почев од уторка 14.04.2020. …

Јавна набаку услуге израде урбанистичко техничке документације за израду планова JN 16/20

Обавештење о продужетку рока за достављање понуда за јавну набаку услуге израде урбанистичко техничке документације за израду планова JN 16/20 …

Конкурс за пријем деце у предшколску установу ДУГА

Конкурс за пријем деце у предшколску установу ДУГА Више о конкурсу кликом на линк доле skeniran konkurs

Захтев за кретање лица за време забране кретања

Подношење захтева за добијање дозволе за кретање у току забране кретања за негу лица Информације Кликом на зелени тастер ”Покрени …

Радно време апотека

У петак 10.04.2020. апотека Filly 12, ул. Краља Петра I бр. 25 ( преко пута Дома ѕдравља) радиће од 05h-07h …

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – за грађане старије од 65 године и власнике трговинских објеката С обзиром на измене ограничења кретања, које …

ON LINE ПИЈАЦА

Обавештавамо пољопривредне произвођаче са територије општине Аранђеловац да своје производе могу понудити купцима са целе територије Србије путем ОН ЛИНЕ …

Е ПИЈАЦА СРБИЈЕ БИТНО ОБАВЕШТЕЊЕ !!!

Poštovani, Pokrenuli smo rad platforme https://pijaca.minpolj.gov.rs (Elekotronska Pijaca Srbije), a sve u cilju da omogućimo proizvođačima kvalitetne hrane direktan Kontakt sa potrošačima …

Обавештење за грађане

  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ У ВРЕМЕ ЗАБРАНЕ КРЕТАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ   Obavestenje za …

Интерресорна комисија

Образац можете преузети кликом на линк   Obrazac br1 Попуњен образац захтева са пратећом документацијом пошаљите на адресу ljubomir.dragojlovic@gmail.com

Захтев за статус ЕУК

Образце можете преузети кликом на линк доле ZAHTEV EUK изјава ОБРАЗАЦ 1-еук Контакт особа Марија Лазаревић 065-3713712 lazarevicmarija.ar@gmail.com

Дечији додатак

Образце можете преузети кликом на линкове испод Član 26 obrazac zahteva za deciji dodatak Zahtev za ostvarivanje prava deciji dodatak …

Бесплатни паркинг за инвалидна лица

Образце можете преузети кликом на линкове   Obrazac 1 Ispravka parkiralista Zahtev za parking

ВАЖНО !!! 06.04.2020

Погледајте или преумите документ Naredba  Zakljucak

РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА

Ограничавање радног времена са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања може се вршити по следећем принципу: Понедељак – …

Обавештење привредним субјектима

ОБАВЕШТЕЊЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА

Одлука о измени ЈН 13/20

odluka o izmeni ugovora bolnica iz 19

Одлука о обустави ЈН 09/20

odluka o obustavi postupka balon sala darosava

ВАЖНО !!! 03.04.2020

Трговински објекти у којима могу пазарити особе старије од 65 година радиће у СУБОТУ  од 4 часа до 7 часова …

ВАЖНО !!! 03.04.2020

Пензионери ће у куповину у суботу уместо у недељу

Пакет економских мера државе за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом Ковид-19

paket-ekonomske-mere-covid19

Одлука о додели уговора за јавну набавку електричне енергије ЈН 12/20

odluka o dodeli ugovora električna energija 20 Обавештење о закљученом уговору obaveštenje o zaključenom ugovoru el.energ 2020

Одговор на питање у вези јавне набавке JN 17/20

odgovor na pitanje znakovi 2020   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Odluka o dodeli znaci 20 Обавештење о закљученим уговорима obaveštenje …

Општински штаб за ванредне ситуације: Закључак 26.03.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА  АРАНЂЕЛОВАЦ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Бр. 82-1-49/2020 Дана: 26.03.2020. године АРАНЂЕЛОВАЦ На члана 41. став 4. и …

Дозволе за кретање: Упутство за власнике стоке и пчеларе

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде САОПШТЕЊА МИНИСТАРСТВА Како до дозволе за кретање: Упутство за власнике стоке и пчеларе У случају обављања неопходних …

Дозволе за кретање: Упутство за произвођаче воћа и поврћа

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде САОПШТЕЊА МИНИСТАРСТВА Како до дозволе за кретање: Упутство за произвођаче воћа и поврћа У случају примене неопходних …

Јавне набавке

АРХИВА

Реализовани пројекти

Списак пројеката које је општина Аранђеловац реализовала са ЈМК-ом. 2006 Развој и реализација новог начина наставе у образовању – примена …

Пројекти у току

Пројекат реконструкције улице Књаза Милоша и улице Занатлијске у Аранђеловцу. Опремање вртића опремом за игру деце и играчкама за децу …

Документа

ЗАКОНИ ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ПРАВИЛНИК О КЛАСИФИКАЦИЈИ ОБЈЕКАТА ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА …

COVID-19

Све информације о корона вирусу можете пратити на порталима https://covid19.rs/ Министарство здравља Република Србија Институт за јано здравље Србије ,,Др …

Архива Службених гласника

I II Službeni glasnik Opštine Aranđelovac -01 Službeni glasnik Opštine Aranđelovac -02 Službeni glasnik Opštine Aranđelovac -03 Službeni glasnik Opštine …

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ОБРАСЦИ - ЗАХТЕВИ

Захтев за надокнаду штете комисији за ујед паса непознатог власника

Документ Захтева можете погледати и преузети овде: Захтев ујед паса – MS WORD Захтев ујед паса – PDF

Захтев за промену намене пољопривредног земљишта

Захтев за промену намене пољопривредног земљишта можете преузети овде Контакт особа: Дејан Росић 0648669222

Захтев за категоризацију

Захтев за категоризацију можете преузети овде Контакт особа: Горан Филиповић 064 8669122  

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ Контакт особа: Мирјана Тодоровић 065-5826273

Родитељски додатак

Образце можете преузети кликом на линкове испод Potrebna dokumenta roditeljski dodatak Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak ЗАХТЕВ ЗА …

ПОРОДИЉСКО

Образце можете преузети кликом на линкове испод ЗАХТЕВ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ДЕТЕТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО …

Интерресорна комисија

Образац можете преузети кликом на линк   Obrazac br1 Попуњен образац захтева са пратећом документацијом пошаљите на адресу ljubomir.dragojlovic@gmail.com

Захтев за статус ЕУК

Образце можете преузети кликом на линк доле ZAHTEV EUK изјава ОБРАЗАЦ 1-еук Контакт особа Марија Лазаревић 065-3713712 lazarevicmarija.ar@gmail.com

Дечији додатак

Образце можете преузети кликом на линкове испод Član 26 obrazac zahteva za deciji dodatak Zahtev za ostvarivanje prava deciji dodatak …

Бесплатни паркинг за инвалидна лица

Образце можете преузети кликом на линкове   Obrazac 1 Ispravka parkiralista Zahtev za parking