Јавни позив за доказивање пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини – 27.12.2022

Јавни позив за доказивање пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини – 27.12.2022

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде у државној својини на територији општине Аранђеловац – 27.12.2022

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде у државној својини на територији општине Аранђеловац- 27.12.2022

Упитник о квалитету живота на територији града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац. 2022.

Упитник о квалитету живота на територији града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац. Град Крагујевац, у …

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДВА ПРИПРАВНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – 13.12.2022.

РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦОПШТИНСКА УПРАВАБрој: 01 4 111-19/2022Датум: 09.12.2022. годинеАРАНЂЕЛОВАЦ Датум оглашавања: 13.12.2022. године Датум истека рока за пријављивање: 28.12.2022. године …

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЈЕДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА И ПРИЈЕМ ЈЕДНОГ ПРИПРАВНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – 08.12.2022.

РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦОПШТИНСКА УПРАВАБрој: 01 4 111-19/2022Датум: 08.12.2022. годинеАРАНЂЕЛОВАЦ Датум оглашавања: 08.12.2022. године Датум истека рока за пријављивање: 23.12.2022. године …

Решење о потреби спровођења Јавног конкурса за пријем ПРИПРАВНИКА – 02.12.2022.

Решење о потреби спровођења Јавног конкурса за пријем ПРИПРАВНИКА – 02.12.2022. РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦОПШТИНСКА УПРАВАБрој: 111-16/2022 -01-4Датум: 02.12.2022. годинеАРАНЂЕЛОВАЦ На …

Решење о потреби спровођења Јавног конкурса за пријем ПРИПРАВНИКА – 02.12.2022.

Решење о потреби спровођења Јавног конкурса за пријем ПРИПРАВНИКА – 02.12.2022. РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦОПШТИНСКА УПРАВАБрој: 111-18/2022 -01-4Датум: 02.12.2022. годинеАРАНЂЕЛОВАЦ На …

Други јавни позив за суфинансирање или финансирање пројеката удружења грађана на територији општине Аранђеловац у 2022. години – 02.12.2022

Други јавни позив за суфинансирање или финансирање пројеката удружења грађана на територији општине Аранђеловац у 2022. години

Решење о потреби спровођења Јавног конкурса за пријем ПРИПРАВНИКА – 29.11.2022.

Решење о потреби спровођења Јавног конкурса за пријем ПРИПРАВНИКА – 29.11.2022. РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦОПШТИНСКА УПРАВАБрој: 01-4 111-14/2022Датум: 29.11.2022. годинеАРАНЂЕЛОВАЦ На …

Решење о попуни слободног радног места спровођењем јавног конкурса 28.11.2022.

Решење о попуни слободног радног места спровођењем јавног конкурса 28.11.2022. РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦОПШТИНСКА УПРАВАБрој: 111-11/2022-01-4Датум: 25.11.2022. годинеАРАНЂЕЛОВАЦ На основу члана …

Одлука о расписивању конкурса за реализацију Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике -24.11.2022

Одлука о расписивању конкурса за реализацију Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике рурарлног развоја општине Аранђеловац за …