Јавни позив за енергетска санација – грађани Ажурирана листа 04.12.2023

Ажурирана листа привредних субјеката – Енергетска санација породичних кућа и станова на територији општине Аранђеловац04.12.2023.

Табеларни приказ неурученог пореског решења на име пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге број 07-436-03/2023 -29.11.2023.године

Табеларни приказ неурученог пореског решења на име пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге број 07-436-03/2023 -29.11.2023.године

Јавни позив за енергетска санација – грађани Ажурирана листа 24.11.2023

Ажурирана листа привредних субјеката – Енергетска санација породичних кућа и станова на територији општине Аранђеловац24.11.2023.

Неуручена пореска решења на име пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге за 2023.годину -27.11.2022.

Неуручена пореска решења на име пореза на имовину обвезника кји не воде пословне књиге за 2023.годину, број 07-436-02/2023 иов од …

ОДЛУКА И КОНКУРС ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ ОСИГУРАЊУ ЈЕДНОГОДИШЊИХ И ВИШЕГОДИШЊИХ КУЛТУРА

На основу Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине …

 ПОЗИВ ВЛАСНИЦИМА ПАРЦЕЛА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ РЕКЕ КУБРШНИЦЕ – 2023

О Г Л А СПОЗИВ ВЛАСНИЦИМА ПАРЦЕЛА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ РЕКЕ КУБРШНИЦЕ Обавештава се заинтересована јавност да је …

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У  ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈA УРБАНОГ ПОДРУЧЈА 16.10.2023.

Одељење за привреду и друштвене делатности, општинске управе општине Аранђеловац, на основу члана 36. Закона о планском систему Републике Србије …