Иако се бављење спортом на територији Аранђеловца и околине везује за педесете године 19. века, када се помиње коњички спорт, стрељаштво и лов, а крајем истог века планинарење, куглање и веслање, права фискултурна активност почиње после Првог светског рата  и отварања гимназије.1952.године у срезу Орашачком, чије је седиште било у Аранђеловцу отвара се радно место фискултурног референта. Савез спортова општине Аранђеловац основан је 1957. године.
Реорганизацијом фискултурног покрета Србије 1961. године формиран је СОФК – Савез организација за физичку културу Србије у који се удружују сви клубови, удружења, организације за физичку културу и спортске секције. Општина Аранђеловац је 1962. године формирала Савез организација физичке културе, а од 1964. године формирају се и школска спортска друштва, што даје нови импулс за шири развој спорта у општини.

После извршене реорганизације спорта 1990. године, у Аранђеловцу се 1991. године уместо СОФК-е формира Спортски савез, који и данас постоји као спортска асоцијација удружених клубова, спортских друштава и гранских савеза.

ЧЛАНИЦА САВЕЗА: 60
Клубова – 53
Савеза – 3
Удружења – 3
Установа – 1

Previous PostNext Post