ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 25.04.2024.

Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевина на подручју општине Аранђеловац на основу члана 36. Закона о планском систему …

Одлуке о одобравању и одбијању пријава на Јавни конкурс за студентске стипендије за текућу школску годину 2023/24. ГОД.

О Б А В Е Ш Т Е Њ ЕОдлуке о одобравању и одбијању пријава на Јавни конкурс за студентске …

Табеларни приказ неурученог пореског решења на име пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге број 07-436-03/2023 -29.11.2023.године

Табеларни приказ неурученог пореског решења на име пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге број 07-436-03/2023 -29.11.2023.године

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД за део нацрта Шесте Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Аранђеловац – за локацију 1. и локацију 4.

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД за део нацрта Шесте Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Аранђеловац – за локацију …

 ПОЗИВ ВЛАСНИЦИМА ПАРЦЕЛА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ РЕКЕ КУБРШНИЦЕ – 2023

О Г Л А СПОЗИВ ВЛАСНИЦИМА ПАРЦЕЛА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ РЕКЕ КУБРШНИЦЕ Обавештава се заинтересована јавност да је …

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У  ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈA УРБАНОГ ПОДРУЧЈА 16.10.2023.

Одељење за привреду и друштвене делатности, општинске управе општине Аранђеловац, на основу члана 36. Закона о планском систему Републике Србије …

Обавештење Министарства заштите животне средине, CANCAR KOP D.O.O, захтев за давање сагласности на Студију – 06.2023.

Република Србија ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек за послове заштите животне …

Обавештење о поднетом Захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ пројекта: експлоатације мермера, кречњака и доломита као карбонатне сировине и сировине за ТГК из лежишта “ВИНОГРАДИ”, на к.п. наведеним у Захтеву, КО БАЊА, СО Аранђеловац

Обавештење о поднетом Захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ …