УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу нове фискултурне сале П + 1 Основне школе „Милош Обреновић“ у Аранђеловцу, Светогорска бр.717.01.2023.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТза изградњу нове фискултурне сале П + 1 Основне школе „Милош Обреновић“ у Аранђеловцу, Светогорска бр.7 Комплетну документацију можете …

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за школски комплекс Основне школе „Милан Илић Чича“, Гимназије „Милош Савковић“, Музичке школе „Петар Илић“ и спортско рекреативног центра „Шумадија“ 17.01.2023.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТза школски комплекс Основне школе „Милан Илић Чича“, Гимназије „Милош Савковић“, Музичке школе „Петар Илић“ и спортско рекреативног центра …

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРГОВАЧКОГ ЦЕНТРА НА К.П.БР. 1615/1, 1615/2 И 1618/4 СВЕ КО ВРБИЦА 04.01.2023.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРГОВАЧКОГ ЦЕНТРА НА К.П.БР. 1615/1, 1615/2 И 1618/4 СВЕ КО ВРБИЦА Комплетну документацију можете преузети овде: …

Оглас – РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ШЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АРАНЂЕЛОВАЦ 23.12.2022.

ОГЛАС РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ШЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АРАНЂЕЛОВАЦ Документација

Оглас – ЈУ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЛЕЖИШТА „ЗАБРЕЖЈЕ“ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 05.12.2022.

Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац, на основу члана 50. став 1, члана …

Обавештење – О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ „ПЕШТАН“ ДОО 30.11.2022.

Република Србија ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе,урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек  за послове  заштите животне средине …

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ХОТЕЛА „ШУМАДИЈА“ – 23.11.2022

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ХОТЕЛА „ШУМАДИЈА“        Комплетну студију можете преузети …

Оглас – РЕШЕЊЕ САГЛАСНОСТИ  НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУБУКОВИЧКА БАЊА СТУБЛИНА 23.11.2022.

Република Србија ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе,урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек  за послове  заштите животне средине …

Јавни увид – пројекат ”ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА У АРАНЂЕЛОВЦУ” 18.11.2022.

Позив – Јавне консултације за јавност, органе, организације и појединце заинтересоване за ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ОКРУЖЕЊЕМ за пројекат …