ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ “Пештан” д.о.о. Буковик, БР: 501-21/23-05 28.04.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ “Пештан” д.о.о. Буковик, БР: 501-21/23-05 Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦОПШТИНСКА …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ “Пештан” д.о.о. Буковик 25.04.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ “Пештан” д.о.о. Буковик Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за …

Обавештење о донетом Решењу МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ пројекта: експлоатације мермера из лежишта “Цанцар” на Венчацу код Аранђеловца 31.03.2023.

Обавештење о донетом Решењу МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ пројекта: експлоатације мермера из лежишта “Цанцар” на Венчацу код Аранђеловца  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – Баумит д.о.о. 31.03.2023.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек за послове заштите животне …

Oбавештење – Студија о процени утицаја на животну средину- Пештан д.о.о. Буковик

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек за послове заштите животне …

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – Винарија Венчац” д.о.о. Бања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек за послове заштите животне …

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „Баумит“ д.о.о. на кат.парцели бр. 1101 КО Бања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек за послове заштите животне …

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „Пештан“ д.о.о. Буковик

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек за послове заштите животне …

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину “Vinarija Venčac” d.o.o. Бања, Аранђеловац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек за послове заштите животне …

 Јавни позив за доделу средстава талентованим ствараоцима у области науке, уметности, културе и спорта за 2023.годину.

 Јавни позив за доделу средстава талентованим ствараоцима у области науке, уметности, културе и спорта за 2023.годину. Комисија за подршку талентованим …

Јавни позив за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања – 14.02.2023.

Јавни позив за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРГОВАЧКОГ ЦЕНТРА НА К.П.БР. 1615/1, 1615/2 И 1618/4 СВЕ КО ВРБИЦА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТЗА ИЗГРАДЊУ ТРГОВАЧКОГ ЦЕНТРА НА К.П.БР. 1615/1, 1615/2 И 1618/4 СВЕ КО ВРБИЦА Комплетну документацију можете преузети овде: Документација

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу нове фискултурне сале П + 1 Основне школе „Милош Обреновић“ у Аранђеловцу, Светогорска бр.717.01.2023.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТза изградњу нове фискултурне сале П + 1 Основне школе „Милош Обреновић“ у Аранђеловцу, Светогорска бр.7 Комплетну документацију можете …