Јавни увид – пројекат ”ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА У АРАНЂЕЛОВЦУ” 18.11.2022.

Позив – Јавне консултације за јавност, органе, организације и појединце заинтересоване за ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ОКРУЖЕЊЕМ за пројекат …

ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ УКЉУЧИВАЊА ПРЕДЛОГА ГРАЂАНА У ИЗРАДУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ И СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ УКЉУЧИВАЊА ПРЕДЛОГА ГРАЂАНА У ИЗРАДУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ И СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ  О НАЦРТУ ОДЛУКЕ …

Обавештење о поднетом захтеву Пештан д.о.о. Буковик – 11.2022

Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,ОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек за послове заштите животне срединеБрој:501-91/2022-05Датум:07.11.2022.године На основу чл. 10. став …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ – СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ „Kњаз Милош“ А.Д. – 10.2022

Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,ОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек за послове заштите животне срединеБрој:501-89/2022-05Датум:31.10.2022.године На основу члана 25 и …

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ,,Унион промет плус“ доо Аранђеловац – 10.2022

Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,ОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек за послове заштите животне срединеБрој:501-85/2022-05Датум:31.10.2022.године На основу члана 69. Закона …

Нацрти пореских одлука Општинске управе општине Аранђеловац – 2022.

Нацрти пореских одлука Општинске управе општине Аранђеловац Обавештавају се грађани да је Општинска управа општине Аранђеловац израдила пакет пореских одлука …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Реконструкција и доградња хотела „Шумадија“ – 092022

Република Србија ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек  за послове  заштите животне …

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ХОТЕЛА „ШУМАДИЈА“, НА КП. БР. 1934/5 КО АРАНЂЕЛОВАЦ, У ДЕЛУ ПАРКА БУКОВИЧКЕ БАЊЕ У АРАНЂЕЛОВЦУ – 09.2022

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ХОТЕЛА „ШУМАДИЈА“, НА КП. БР. 1934/5 КО АРАНЂЕЛОВАЦ, …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ „Kњаз Милош“ А.Д. Аранђеловац – 092022

Република Србија ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек  за послове  заштите животне …

Оглас – Урбанистички пројекат за изградњу за изградњу фабрике за производњу сувих производа, на к.п.бр. 1101 и 3641/3, све из  К.О. Бања

Оглас – Урбанистички пројекат за изградњу фабрике за производњу сувих производа, на к.п.бр. 1101 и 3641/3, све из  К.О. Бања …

Оглас – Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта на к.п.бр. 2905 и 2906/1, све из  К.О. Аранђеловац

Оглас – Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта на к.п.бр. 2905 и 2906/1, све из  К.О. Аранђеловац РЕПУБЛИКА …