Списак пројеката које је општина Аранђеловац реализовала са ЈМК-ом.

2006

 • Развој и реализација новог начина наставе у образовању – примена метода образовања Чешке Републике.
 •  Обука за рад на ЦНЦ машинама.

2007

 • Унапређење система заштите животне средине у општини Аранђеловац- Увођење нових технологија у комунални систем.
 • Обука локалних пољопривредника у примени информационих технологија и алата за управљање финансијама у пољопривреди.
 • Унапређење рада локалне управе општине Аранђеловац увођењем савременог информационог система.

2008

 • Израда пројектне документације за мини фарме и кланицу. усклађене са стандардима ЕУ.
 • Израда канализационе мреже у селу Бањи.

2009

 • Контрола плодности земљишта и примена резултата у пракси.

2011

 • Пројекат "Адаптација и санација крова и фасаде објекта Специјалне болнице "Буковичка бања"
 • Пројекат "Адаптација скупштинске сале у услужно информативни центар"
 • Пројекат "Изградња малих спортских терена за младе - МИНИ ПИЧ"
 • Пројекат "Контакт центар"

2011 - 2012

 • Пројекат "Унапређење управљања јавним фондовимa у Општини Аранђеловац" финансиран од стране ЕУ.

2012

 • Пројекат "Уређење (ревитализација) пољских путева" - 3000м
 • Пројекат "Подршка локалним самоуправама у децентрализацији друштвених делатности"
 • Пројекат "Превенција настанка нових депонија на територији општине Аранђеловац"
 • Пројекат "Санација одлагалишта отпада на територији општине Аранђеловац"
 • ГИС - Географско-информациони систем
 • Пројекат унапређења енергетске ефикасности за ОШ "Славко Поповић" - Даросава, ОШ "Веља Герасимовић" - Венчани, ПУ Дуга - обејкат "Дуга" и ОШ "Милош Обреновић"
Previous PostNext Post