Обавештење о закљученом уговору – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21

Обавештење о закљученом уговору – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21 Документ Обавештења можете погледати и преузети …

Обавештење о закљученом уговору ЈН-22/21

Обавештење о закљученом уговору -ЈН Обележавање хоризонталне сигнализације ЈН-22/21 Документ Обавештења можете погледати и преузети овде: Документа Јавне набавке можете погледати …

Јавни увид – Урбанистички пројекат изградње – к.п. бр. 2275 и делу к.п. бр.2276/1

РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНСКА УПРАВАОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦОдељење за имовинско-правне односе, урбанизам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеДатум: 16.06.2021.годинеБрој: 350-186/21-05Венац слободе бр.10АРАНЂЕЛОВАЦ На основу члана 63. став …

Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума ЈН-08/21

Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума ЈН-08/21 Јавна набавка -Набавка, превоз и уградња камених материјала ЈН-08/21 Документ Обавештења …

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЕТНО СЕЛА У ГОРЊОЈ ТРЕШЊЕВИЦИ

Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац, на основу члана 50. став 1, члана …

Појашњење конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21 04.06.2021.

Појашњење конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21 од 04.06.2021. Документа Појашњења можете погледати и …

Одлука о обустави – Јавна набавка Такси табле са идентификационим ознакама ЈН-18/21

Одлука о обустави – Јавна набавка Такси табле са идентификационим ознакама ЈН-18/21 Документ Одлуке можете погледати и преузети овде: