Одлуке о одобравању и одбијању пријава на Јавни конкурс за студентске стипендије за текућу школску годину 2023/24. ГОД.

О Б А В Е Ш Т Е Њ ЕОдлуке о одобравању и одбијању пријава на Јавни конкурс за студентске …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА “Левак” д.о.о. Буковик

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА “Левак” д.о.о. Буковик РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ …

Табеларни приказ неурученог пореског решења на име пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге број 07-436-03/2023 -29.11.2023.године

Табеларни приказ неурученог пореског решења на име пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге број 07-436-03/2023 -29.11.2023.године