ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА – „UNIVERZUM CIGLANA“ DOO 30.11.2021

Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,ОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек за послове заштите животне срединеБрој:501-65/2021-05Датум:30.11.2021.године На основу члана 69. Закона …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ”BANJA COMERC BEKAMENT” DOO Аранђеловац – 2021

Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,ОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек за послове заштите животне срединеБрој:501-66/2021-05Датум:18.11.2021.године На основу члана 69. Закона …

ПРЕДЛОГ Решења о додели другог пакета субвенција за подршку раду привредним субјектима – 2021

ПРЕДЛОГ Решења о додели другог пакета субвенција за подршку раду привредним субјектима  који обављају угоститељску и туристичку делатност на територији општине …