Оглас УП за урбанистичко – архитектонску разраду локације објекта вишепородичног становања са ,,Фортуном“ – 08.05.2024

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко – архитектонску разраду локације објекта вишепородичног становања са ,,Фортуном“

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 25.04.2024.

Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевина на подручју општине Аранђеловац на основу члана 36. Закона о планском систему …

САОПШТЕЊЕ – КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ИЗ ЛОКАЛНОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ У 2024. ГОДИНИ

САОПШТЕЊЕ КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ИЗ ЛОКАЛНОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ У 2024. ГОДИНИ Pet miliona dinara …

Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама ЈН-11/24 – 2

Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама – ЈН-11/24 бр 2 Документа можете погледати и преузети овде: Документа Јавне …

Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама ЈН-12/24

Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама – ЈН-12/24 Документа можете погледати и преузети овде: Документа Јавне набавке можете …

Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама ЈН-11/24

Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама – ЈН-11/24 Документа можете погледати и преузети овде: Документа Јавне набавке можете …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -„Солар I Даросава“ 11.04.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ „Солар I Даросава“ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА …

Oбавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину -„Blue Woods“ д.о.о. Београд 10.04.2024

Oбавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину -„Blue Woods“ д.о.о. Београд РЕПУБЛИКА …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -„Тргошпед-Ћирић“ д.о.о. Аранђеловац 08.04.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -„Тргошпед-Ћирић“ д.о.о. Аранђеловац РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА …