Оглас Урбанистички пројекат зa урбанистичко-архитектонску разраду локације објекта вишепородичног становања са пословањем у приземљу (маркет „ФОРТУНА“)- 21.06.2024

ОГЛАС Урбанистички пројекат зa урбанистичко-архитектонску разраду локације објекта вишепородичног становања са пословањем у приземљу (маркет „ФОРТУНА“),(потврда бр. 350-165/24-05 од 21.06.2024. …

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу Цркве Светог Великомученика Георгија на к.п. бр. 397/12 К.О. Мисача – 21.06.2024

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу Цркве Светог Великомученика Георгија на к.п. бр. 397/12 К.О. Мисача (потврда бр. 350-175-2024 од 20.06.2024. …

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ -20.06.2024.

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ – 2024

Оснаживање младих за предузетништво у  пољопривреди – 11.06.2024

ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ Оснаживање младих за предузетништво у  пољопривреди Канцеларија за младе општине Аранђеловац, позива све младе (ученике, студенте, младе незапослене, …

ИСТРАЖИВАЊЕ ЗА МАПИРАЊЕ ПОТРЕБA У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПРОЦЕНУ РЕСУРСА ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ – „Да нико не буде изостављен“ 2024

ИСТРАЖИВАЊЕ ЗА МАПИРАЊЕ ПОТРЕБA У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПРОЦЕНУ РЕСУРСА ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ – „Да нико не …