Измена конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21

Измена конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21 Документа измене можете погледати и преузети овде: …

Појашњење конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21

Појашњење конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21 Документа Појашњења можете погледати и преузети овде: …

Обавештење о измени уговора Јавна набавка изградње прихватилишта за животиње ЈН 27/20

Обавештење о измени уговора Јавна набавка изградње прихватилишта за животиње ЈН 27/20 Документа Обавештења можете погледати и преузети овде: Документа …

Обавештење о измени – Јавна набавка радова на одржавању путног појаса ЈН-20/21

Обавештење о измени Јавна набавка радова на одржавању путног појаса ЈН-20/21 Документа Обавештења можете погледати и преузети овде: Документа Јавне …

Одговори на питања – Јавна набавка радова на одржавању путног појаса ЈН-20/21

Одговори на питања Јавна набавка радова на одржавању путног појаса ЈН-20/21 Документа Одговора можете погледати и преузети овде: Документа Јавне …

Појашњење конкурсне документације и измену конкурсне документације за јавну набавку – Jавни превоз ЈН-13/21

Јавна набавка – Јавни превоз ЈН-13/21 Документа измене конкурсне документације Јавне набавке можете погледати и преузети овде: Документа Јавне набавке …