ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – СЗТР УНИВЕР ДИЗАЈН

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – СЗТР УНИВЕР ДИЗАЈН РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА …

ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ДА ИЗВРШЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА – 31.07.2023.

ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ДА ИЗВРШЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА – 31.07.2023.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА 26.07.2023.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА – 26.07.2023. На …

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 26.07.2023.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ – 26.07.2023. На основу члана 99 став 1 Закона …

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу вишепородичних стамбено пословних објеката на к.п. бр. 2173, 2175/2 и 2175/3 КО Аранђеловац

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу вишепородичних стамбено пословних објеката на к.п. бр. 2173, 2175/2 и 2175/3 КО Аранђеловац

Јавни конкурс о попуни слободног радног места спровођењем јавног конкурса –  Помоћник вођења бирачког списка – 17.07.2023.

Решење – о попуни слободног радног места спровођењем јавног конкурса РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: __________/2023-01-4 Датум: 17.07.2023. …