Решење о потреби спровођења Јавног конкурса за пријем ПРИПРАВНИКА – 02.12.2022.

Решење о потреби спровођења Јавног конкурса за пријем ПРИПРАВНИКА – 02.12.2022. РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦОПШТИНСКА УПРАВАБрој: 111-16/2022 -01-4Датум: 02.12.2022. годинеАРАНЂЕЛОВАЦ На …

Решење о потреби спровођења Јавног конкурса за пријем ПРИПРАВНИКА – 02.12.2022.

Решење о потреби спровођења Јавног конкурса за пријем ПРИПРАВНИКА – 02.12.2022. РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦОПШТИНСКА УПРАВАБрој: 111-18/2022 -01-4Датум: 02.12.2022. годинеАРАНЂЕЛОВАЦ На …

Други јавни позив за суфинансирање или финансирање пројеката удружења грађана на територији општине Аранђеловац у 2022. години – 02.12.2022

Други јавни позив за суфинансирање или финансирање пројеката удружења грађана на територији општине Аранђеловац у 2022. години

Решење о потреби спровођења Јавног конкурса за пријем ПРИПРАВНИКА – 29.11.2022.

Решење о потреби спровођења Јавног конкурса за пријем ПРИПРАВНИКА – 29.11.2022. РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦОПШТИНСКА УПРАВАБрој: 01-4 111-14/2022Датум: 29.11.2022. годинеАРАНЂЕЛОВАЦ На …

Решење о попуни слободног радног места спровођењем јавног конкурса 28.11.2022.

Решење о попуни слободног радног места спровођењем јавног конкурса 28.11.2022. РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦОПШТИНСКА УПРАВАБрој: 111-11/2022-01-4Датум: 25.11.2022. годинеАРАНЂЕЛОВАЦ На основу члана …