Јавни позив за доделу новчаних награда наставницима и професорима -2023

Комисија за подршку талентованим ствараоцима, наставницима, професорима и ђацима генерације основних и средњих школа општине Аранђеловац расписује  JAВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ …

Јавни позив за доделу новчаних награда ученицима основних и средњих школа -2023

Комисија за подршку талентованим ствараоцима, наставницима, професорима и ђацима генерације основних и средњих школа општине Аранђеловац расписује   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ …

JP 350-149-23 – УП изградње вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 2014. К.О. Аранђеловац

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТизградње вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 2014. К.О. Аранђеловац Документацију можете видети и преузети на: JP 350-149-23 – УП …

Најава догађаја Јавни форум – Радионица за израду Стратегије развоја урбаног подручја

Јавни форум – Радионица за израду Стратегије развоја урбаног подручја града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и …

Обавештење о поднетом Захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ пројекта: експлоатације мермера, кречњака и доломита као карбонатне сировине и сировине за ТГК из лежишта “ВИНОГРАДИ”, на к.п. наведеним у Захтеву, КО БАЊА, СО Аранђеловац

Обавештење о поднетом Захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ …