Одлука и Оглас за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у општини Аранђеловац – Други круг

Оглас за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у општини Аранђеловац за 2023. годину – …

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД за део нацрта Шесте Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Аранђеловац – за локацију 1. и локацију 4.

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД за део нацрта Шесте Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Аранђеловац – за локацију …