ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ УКЉУЧИВАЊА ПРЕДЛОГА ГРАЂАНА У ИЗРАДУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ И СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ УКЉУЧИВАЊА ПРЕДЛОГА ГРАЂАНА У ИЗРАДУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ И СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ  О НАЦРТУ ОДЛУКЕ …

Обавештење о поднетом захтеву Пештан д.о.о. Буковик – 11.2022

Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,ОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек за послове заштите животне срединеБрој:501-91/2022-05Датум:07.11.2022.године На основу чл. 10. став …

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ТАЛЕНТОВАНИМ СТВАРАОЦИМА У ОБЛАСТИ НАУКЕ, УМЕТНОСТИ, КУЛТУРЕ И СПОРТА ЗА 2022. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ТАЛЕНТОВАНИМ СТВАРАОЦИМА У ОБЛАСТИ НАУКЕ, УМЕТНОСТИ, КУЛТУРЕ И СПОРТА ЗА 2022. ГОДИНУ