ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ A1-Srbija-Beograd – 03.2022

Република Србија ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек  за послове  заштите животне …

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu AD KNJAZ MILOŠ

Република Србија ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек  за послове  заштите животне …

ОГЛАС – ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА “Eco – village” у Раниловићу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦОдељење за имовинско-правне односе, урбанизам,грађевинарство и стамбено-комуналне послове Датум: 07.03.2022.године Број: 350-46/22-05 Венац слободе бр.10 …