ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ – СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ „Kњаз Милош“ А.Д. – 10.2022

Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,ОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек за послове заштите животне срединеБрој:501-89/2022-05Датум:31.10.2022.године На основу члана 25 и …

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ,,Унион промет плус“ доо Аранђеловац – 10.2022

Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,ОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек за послове заштите животне срединеБрој:501-85/2022-05Датум:31.10.2022.године На основу члана 69. Закона …