Оцена пројеката у области јавног информисања на територији општине Аранђеловац за 2024. годину

Комисија за оцену пројеката из области јавног информисања на територији општине Аранђеловац за 2024. годину је извршила преглед, анализу и оцену свих пројеката који су приспели по Конкурсу који је расписао надлежни орган општине Аранђеловац.

На основу стручне оцене свих пројеката у складу са важећим прописима, Комисија је предложила расподелу средстава за суфинансирање пројеката из области јавног информисања из буџета општине Аранђеловац за 2024. годину.

Комплетну документацију о раду Комисије можете погледати овде…

Документација:

Previous PostNext Post