ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ A1-Srbija-Beograd – 2.2022

Република Србија ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек  за послове  заштите животне …

Појашњење конкурсне документације Јавна набавка – ЈН-09/22

Појашњење конкурсне документације Јавна набавка – Канцеларијски намештај и бела техника ЈН-09/22 Документа Јавне набавке можете погледати и преузети овде: …

Оглас – Обавештење о донетом решењу Бања Комерц Бекамент доо Аранђеловац

Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,ОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за имовинско-правне односе, урбанизам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек  за послове  заштите животне срединеБрој:501-4/2022-05Датум:21.02.2022   На основу чл. …