Интерни конкурс за извршилачко радно место Општинска управа 15.11.2022

Интерни конкурс за извршилачко радно место Општинска управа Република Србија Општина Аранђеловац Општинска управа Број: 111-9/2022-01-4 Датум: 15.11.2022. године Датум …

ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ УКЉУЧИВАЊА ПРЕДЛОГА ГРАЂАНА У ИЗРАДУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ И СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ УКЉУЧИВАЊА ПРЕДЛОГА ГРАЂАНА У ИЗРАДУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ И СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ  О НАЦРТУ ОДЛУКЕ …

Обавештење о поднетом захтеву Пештан д.о.о. Буковик – 11.2022

Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,ОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек за послове заштите животне срединеБрој:501-91/2022-05Датум:07.11.2022.године На основу чл. 10. став …