ОГЛАС – УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за реконструкцију и доградњу постојећег хотела „Шумадија“ на к.п.бр. 1934/5 К.О. Аранђеловац

РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНСКА УПРАВАОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦОдељење за имовинско-правне односе, урбанизам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеБрој: 350-352/21-05Датум: 10.12.2021.годинеВенац слободе бр.10АРАНЂЕЛОВАЦ На основу члана 63. став …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА -“BANJA COMERC BEKAMENT” DOO ARANĐELOVAC 06.12.2021

Република Србија ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек за послове заштите животне срединеБрој:501-66/2021-05Датум:06.12.2021.годинеНа …

Одлука о покретању поступка за отуђење покретних ствари из јавне својине Општине Аранђеловац 03.12.2021

Одлука о покретању поступка за отуђење покретних ствари из јавне својине Општине Аранђеловац 03.12.2021

Ј А В Н И О Г Л А С ЗА ВРШЕЊЕ УВИДА У БИРАЧКИ СПИСАК

РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦОПШТИНСКА УПРАВАброј: 208-28/21-01-4датум: 03.12.2021. годинеАРАНЂЕЛОВАЦ На основу члана 14.,15., и 24. став 3. Закона о јединственом бирачком списку …

Оглас – УП за школски комплекс Основне школе „Милан Илић Чича“, Гимназије „Милош Савовић“, Музичке школе „Петар Илић“ и СРЦ „Шумадија“

РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНСКА УПРАВАОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦОдељење за имовинско-правне односе, урбанизам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеДатум: 25.11.2021.годинеВенац слободе бр.10АРАНЂЕЛОВАЦ На основу члана 63. став 2, …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА – „UNIVERZUM CIGLANA“ DOO 30.11.2021

Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,ОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек за послове заштите животне срединеБрој:501-65/2021-05Датум:30.11.2021.године На основу члана 69. Закона …