ОГЛАС

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

за урбанистичко – архитетектонски развој локације објеката за производњу електричне енергије- соларних електрана „ФЕП“ и „БУКОВИК 1“ у КО Буковик на кп.бр.515/9, кп.бр.963/2, кп.бр.968, кп.бр.969, кп.бр. 970, кп.бр.кп.бр.1412/1, кп.бр.1430/1,кп.бр.1430/2 и кп.бр.1854/1 све КО Буковик

Previous PostNext Post