Пољопривреда

Развој пољопривреде представља један од приориритета економског, одрживог и руралног развоја општине Аранђеловац. Опредељеност ка развоју ове области изражена је и кроз подстицајне финансијске мере подршке овом сектору; Израђена је стратегија руралног развоја општине Аранђеловац […]

Настави читање

Одељење за привреду

Послове општинске управе из области привреде обавља Oдељење за привреду и друштвене делатности у следећим областима привреде и локалног економског развоја: Локални економски развој - Израда и имплементација стратешких документа Општине. Израда, аплицирање и имплементација […]

Настави читање

Привреда Аранђеловца

На подручју општине Аранђеловац послује 512 привредних друштава и 1573 предузетничких радњи. У структури привредних друштава и предузетника доминирају прерађивачка индустрија и трговина док је у области прерађивачке индустрије најзаступљенија прерада у области неметала. Ослонац […]

Настави читање

Агенција за имовину

Агенција за имовину општине Аранђеловац  основана је одлуком Скупштине општине Аранђеловац 14.04.2011. године као непрофитна организација ради старања о имовини у државној својини на којој право коришћења има општина Аранђеловац, припреме и спровођење стратегије, припреме и реализације програма […]

Настави читање

Спортски савез

Физичка култура и спорт имају у основи хумана стремљења: здравље човека, његову психофизичку спремност и задовољство које спорт пружа. Зато је разумљива програмска оријентација да се обезбеди доступност спорта деци и омладини, али и могућност […]

Настави читање

Туристичка организација Аранђеловца

Туристичка организација Аранђеловца основана је 30.6.1994. године трансформацијом Туристичког савеза у Туристичку организацију. Основна делатност Организације је унапређење и промоција туризма наше општине. Поред овога Туристичка организација обавља следеће послове: - подстиче програме изградње туристичке […]

Настави читање

Фонд ,,Први српски устанак“

Фонд ''Први српски устанак'' основан је одлуком Скупштине општине Аранђеловац 04. јуна 2002. године као правни наследник Фонд-а '' Први српски устанак '' формираног 06. јуна 1997. године. Циљ оснивања Фонд-а ''Први српски устанак'' је […]

Настави читање

Центар за културу и образовање

Центар за културу и образовање општине Аранђеловац, основан је марта 2000. гоине, одлуком Скупштине општине Аранђеловац. У његов састав ушле су дотадашње установе: Дом омладине, Дом културе у селу Партизани (Даросава) као и Радбички универзитет […]

Настави читање

Народни музеј Аранђеловца

Народни музеј у Аранђеловцу је основан 1982. године као Музеј револуције и социјалистичке изградње. Саграђен је на месту старе буковичке школе, у непосредној близини буковичке цркве и Спомен чесме (1927. године), на месту где су […]

Настави читање

Здравствени центар

Болница у Аранђеловцу је отворена у јесен 1952. године као Среска болница среза Орашачког. Болница је имала два одељења: хирушко и интерно, са укупно 64 кревета. Општа болница - одељења Хирушко одељење Хирушко-трауматолошки одсек Интензивна […]

Настави читање

ЈКП Зеленило

Потреба за оснивањем посебног јавног предузећа за уређење града и парка Буковичке бање осећала се годинама у граду под Букуљом.На основу предлога Туристичког савета општине Аранђеловац који је радио студију оправданости и формирања новог јавног […]

Настави читање

ЈКП Букуља

Оснивач Јавног Комуналног Предузећа „Букуља“ је Скупштина Општине Аранђеловац. ЈКП Букуља се бави пружањем комуналних услуга житељима Аранђеловца и сеоских месних заједница, на територији општине, и то: - производњом и санитарном контролом воде, - одржавањем  и […]

Настави читање

Канцеларија за младе

Одлуком о увођењу нове организационе целине у оквиру Одељења за привреду и друштвене делатности Општинске управе Аранђеловац и подршком Министарства за омладину и спорт РС Општина Аранђеловац се прикључила мрежи од преко 120 општина које […]

Настави читање

Општинска изборна комисија

ИЗБОРИ 2018.г. ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ    1. Александар Вучић - Зато што волимо Аранђеловац - Српска напредна странка  2. Народ за бољи Аранђеловац - Драган Јовановић (Српска радикална странка - др Војислав Шешељ, Народни слободарски покрет, Боља Србија)  3 […]

Настави читање

Реализовани пројекти

Списак пројеката које је општина Аранђеловац реализовала са ЈМК-ом. 2006 Развој и реализација новог начина наставе у образовању – примена метода образовања Чешке Републике.  Обука за рад на ЦНЦ машинама. 2007 Унапређење система заштите животне […]

Настави читање

Пројекти у току

Пројекат реконструкције улице Књаза Милоша и улице Занатлијске у Аранђеловцу. Опремање вртића опремом за игру деце и играчкама за децу са посебним потребама уз примену окупационе радне треапије. Израда стратегије руралног развоја општине Аранђеловац. Трајно […]

Настави читање

Документа

ЗАКОНИ ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ПРАВИЛНИК О КЛАСИФИКАЦИЈИ ОБЈЕКАТА ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, РЕГУЛАЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ПРАВИЛНИК О ОБЈЕКТИМА НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈУ ПОЈЕДИНЕ ОДРЕДБЕ […]

Настави читање

Месне заједнице

МЗ „Центар“ – ул. Кнеза Михаила 51А, општина Аранђеловац. Председник МЗ, Јестратијевић Слободан, тел. 034/712-054 моб. 064/86-69-262 МЗ „Стари Град“ ул. Кнеза Михаила 51А, општина Аранђеловац. Председник МЗ, није изабран Савет МЗ, тел. 034/712-052 Бања је насеље у општини […]

Настави читање

Одељења

Општинска управа образује се као јединствена служба, која има своје основне унутрашње организационе јединице: Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове; Одељење за привреду и друштвене делатности; Одељење за општу управу и заједничке […]

Настави читање