ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЕТНО СЕЛА У ГОРЊОЈ ТРЕШЊЕВИЦИ

Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац, на основу члана 50. став 1, члана …

Појашњење конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21 04.06.2021.

Појашњење конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21 од 04.06.2021. Документа Појашњења можете погледати и …

Одлука о обустави – Јавна набавка Такси табле са идентификационим ознакама ЈН-18/21

Одлука о обустави – Јавна набавка Такси табле са идентификационим ознакама ЈН-18/21 Документ Одлуке можете погледати и преузети овде:

Обавештење о обустави поступка – Јавна набавка Такси табле са идентификационим ознакама ЈН-18/21

Обавештење о обустави поступка – Јавна набавка Такси табле са идентификационим ознакама ЈН-18/21 Документ Обавештења можете погледати и преузети овде:

ОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 02.06.2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦОПШТИНСКА УПРАВАДатум: 02.06.2021. годинеАранђеловац ОБАВЕШТЕЊЕО СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦАНА ТЕРИТОРИЈИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Обавештава се становништво општине Аранђеловац да …

Појашњење конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21 02.06.2021.

Појашњење конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21 од 02.06.2021. Документа Појашњења можете погледати и …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА – ECOPLEX

Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,ОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек  за послове  заштите животне срединеБрој:501-32/2021-05Датум:27.05.2021.године   На основу члана 69. …

Појашњење конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21 26.05.2021.

Појашњење конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21 од 26.05.2021. Документа Појашњења можете погледати и …

Измена конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21

Измена конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21 Документа измене можете погледати и преузети овде: …

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за површински коп гранита као архитектонско грађевинског камена Шутица 1

Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац, на основу члана 50. став 1, члана …

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за реконструкцију и доградњу школског комплекса у Tрешњевици

РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНСКА УПРАВАОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦОдељење за имовинско-правне односе, урбанизам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеДатум: 18.05.2021.годинеБрој: 350-155/21-05Венац слободе бр.10АРАНЂЕЛОВАЦ На основу члана 63. став …

Јавни позив за доделу новчаних награда ученицима основних и средњих школа

Јавни позив за доделу новчаних награда ученицима основних и средњих школа – 2020-2021 Комисија за талентоване ствараоце општине Аранђеловац расписује …

Јавни позив за доделу новчаних награда наставницима и професорима

Јавни позив за доделу новчаних награда наставницима и професорима – 2020-2021 Комисија за талентоване ствараоце општине Аранђеловац расписује Јавни позив …

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЕТУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АРАНЂЕЛОВАЦ

Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац, на основу члана 50. став 1, члана …

Појашњење конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21

Појашњење конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21 Документа Појашњења можете погледати и преузети овде: …