Обавештење о додели појединачног уговора на основу оквирног споразумаЈавна набавка -крпљење локалних путева и улица и одржавање путног појаса ЈН-12/21

Документ Обавештења можете погледати и преузети овде:

Документа Јавне набавке можете погледати и преузети овде::

Previous PostNext Post